Stanovanja so začeli graditi septembra, ko bodo nared za vselitev, pa jih bodo oddali v neprofitni najem po veljavni prednostni listi na podlagi pravilnika, ki ga bo pred tem potrdil svet mestne občine Velenje. Osnutek pravilnika je komisija, ki jo je imenoval velenjski župan Bojan Kontič, že pripravila, za sprejem pa bo nared spomladi prihodnje leto. Lokacija je z vidika kakovosti bivanja zelo primerna, saj so v neposredni bližini tako zdravstveni dom kot lekarna, trgovine, prav tako je v bližini tudi Sončni park, kjer se bodo starostniki lahko gibali in sproščali. Velenjčani pa so bili uspešni tudi pri prijavi na razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele. Ta jih je že obvestil, da je njihov nadzorni svet sprejel odločitev, da vstopajo v projekt kot soinvestitorji gradnje z dobrega pol milijona evrov, za omenjeni projekt pa so dodelili tudi dolgoročno posojilo v višini dobrih 238.000 evrov z dobo odplačevanja 25 let. Sama občina bo k temu primaknila še slabih 700.000 evrov, saj je skupna ocenjena vrednost investicije malo manj kot 1,5 milijona evrov.