Občina ima tudi nadzorni odbor (NO), ki je najvišji nadzorni organ občine. Zadolžen in odgovoren je za to, da skrbi in nadzira zakonitost in smotrnost porabe skupnega občinskega denarja, tudi proračuna. Svetnik SDS, pravnik Miha Klun, pa je pred let leti člane »svojega« nadzornega sveta oklical za »butalce na kvadrat«. A izkazalo se je, da so grešni kozli občinski svetniki iz vrst SDS in župan, ki so tedaj pritiskali na NO, da bi jim ugodil, ta pa se jim ni uklonil, češ da NO, s tem ko ne sprejme njihovega sklepa, blokira delovanje občine. Šele po prejetem tolmačenju državnega organa, da NO pravilno ukrepa, so svetniki SDS popustili in se je zadeva uredila tako, kot je pravilno zahteval NO. Tedaj sem bil edini član NO, ki ni bil član nobene stranke, in po spletu okoliščin sem kot najstarejši član postal še predsednik NO. Tako smo lahko delovali in presekali gordijski vozel in zopet omogočili normalno finančno poslovanje občine.

Epilog: od tedaj me ni nobena ribniška stranka več potrebovala. Sedanji NO je kar tiho tudi glede cenzure, ne odgovarja na pobude občanov. Vodi pa ga France Mihelič, ki ga je pionirska ribniška SKD izključila iz stranke zaradi poskusa okoriščanja na funkciji predsednika SO Ribnica. SDS si torej nadzor prisvaja, a sama ga ne sprejema. SDS je na tokratnih lokalnih volitvah katastrofalno izgubila na svojem dolgoletnem terenu v Ribnici. Dolgoletni župan Jože Levstek, SDS, je dobil le 18,93 odstotka glasov, novi župan pa je že v prvem krogu postal Samo Pogorelc, lista LSP, ki je dobil 73,78 odstotka. SDS ima v 19-članskem občinskem svetu po volitvah le še štiri svetnike, lista LSP pa kar enajst svetnikov. Listo in novega župana sta na volitvah podprli NSi in SLS, ki imata dva oziroma enega svetnika v občinskem svetu.

Za to, da na volitvah zmagujejo »liste«, so odgovorne politične stranke oziroma njihova vodstva, ki ne kadrujejo ustreznih kadrov za vodenje občin in države. Trdnjave Jožeta Tanka, predsednika ribniške SDS in podpredsednika državnega zbora, tako ni več. Aroganca in ignoranca ne dajeta zmage v demokraciji, kjer je načelo: spoštuj volilce in se jim ne posmehuj. »Obtožujem politične elite, da načrtno, sistematično in dosledno preprečujejo vse razprave, postopke in izvedbo drugačnega pravičnega in poštenega volilnega sistema. Zaradi tega je politika neučinkovita, postaja vse bolj zasebna, podvržena lobijem, sovražnim skupinam in korupciji. In veča se prepad med javnostjo in politično elito,« je nedavno opozoril dr. Marko Kos. Žal mi je ribniške »demokracije«, saj sem bil ob osamosvajanju pionir ribniške demokratizacije v vrstah Demosa.

Franc Mihič, Ribnica