Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je bila lanska izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je na sodišče zoper NTK Krka vložil dolgoletni namiznoteniški trener Uroš Slatinšek, nezakonita. Predsednik večkratnega najboljšega ekipnega dolenjskega kolektiva Tomaž Kralj meni, da pravici ni zadoščeno, zato se je Krka pritožila na višje delovno in socialno sodišče. V zgodbo je vpleten tudi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije in član izvršnega odbora Krke Marjan Hribar, ki je imel do letos v klubu tudi štipendiranega sina Petra. Kralj in Hribar sta namreč 4. aprila lani na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport poslala dopis, v katerem sta želela, da pooblaščeni organ izvede inšpekcijski nadzor nad delom Uroša Slatinška. Inšpektorat je zadevo dodelil v reševanje nekdanjemu vrhunskemu košarkarju Dušanu Hauptmanu, zaposlenemu na pristojnem ministrstvu.

Spomnimo, da smo lani poleti razkrili zgodbo, da je Uroš Slatinšek po desetih letih profesionalnega dela v NTK Krka iz krivdnih razlogov prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Njegovo plačo je sofinanciralo pristojno ministrstvo, s klubom in Mestno občino Novo mesto pa je imel tripartitno pogodbo o sofinanciranju mesečne plače, ki je v zadnjih mesecih pred odpovedjo v bruto znesku znašala dobrih 1600 evrov. Krka je Urošu Slatinšku v času od 5. novembra 2016 do 23. marca 2017 očitala 15 pogodbenih kršitev, ki naj bi se nanašale na zavajajoče poročanje ministrstva o opravljenem številu ur. Eden najboljših igralcev v času samostojne Slovenije Uroš Slatinšek je od izredne odpovedi delovnega razmerja do danes prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Kot prostovoljec opravlja delo v Športnem društvu SU Novo mesto.

Predsednica senata Marija Janko je razsodila, da je bila izredna odpoved pogodbe nezakonita, da mora NTK Krka Uroša Slatinška v obdobju 16 mesecev prijaviti v socialna zavarovanja ter mu plačati nadomestila plač, in sicer v mesečnem znesku 1644 evrov, z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prav tako mora tožena stranka tožeči plačati denarno povračilo v znesku skoraj 5000 evrov ter sodne stroške v znesku 1765 evrov.

Nenaklepne kršitve

Senat, ki sta ga sestavljala še sodnika porotnika Brigita Ulčnik in Milorad Đuran, je v obrazložitvi med drugim zapisal, da je Uroš Slatinšek opravil celo več ur pedagoškega dela, kot mu ga je nalagalo pristojno ministrstvo. Upošteval je dejstvo, da NTK Krka v zadnjih desetih letih ni imel nikakršnih pripomb na Slatinškov način trenerskega dela. Sodišče je v dokaznem postopku zaslišalo Uroša Slatinška, Tomaža Kralja, Marjana Hribarja, Boruta Mikliča (opravljal je pregled Slatinškovega dela), Dušana Hauptmana, Nevena Karkovića (hrvaški namiznoteniški igralec in trener), Tilna Novaka (igralec NTK Krka), Jerneja Jedlovčnika (nekdanji predsednik NTK Krka), Biljano Todorović (nekdanja vrhunska igralka in izvršna podpredsednica NTZS) in Sajdo Slatinšek (predsednica SU Novo mesto). Ker je sodišče v celoti sledilo izpovedi Biljane Todorović, ki jo je kot višjo kriminalistično inšpektorico štelo za najbolj verodostojno pričo, ni zahtevalo pričanja številnih drugih prič, ki sta jih predlagala tožilec in tožnik. To pa je po besedah Tomaža Kralja glavni razlog, da bodo skušali pri NTK Krka na višjem sodišču z dodatnimi pričami dokazati upravičenost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Uroša Slatinška kot trenerja mlajših kategorij v klubu. Trdijo namreč, da Slatinšek ni bil nikoli trener članske ekip.

Predvsem na podlagi pričevanj Biljane Todorović in Dušana Hauptmana je sodišče zaključilo, da Uroš Slatinšek ni huje kršil delovnih obveznosti. Od očitanih 15 kršitev delovnega razmerja se jih je kar deset nanašalo na čas, ko je bil Slatinšek pri Krki trener in igralec, pri čemer je sodišče odločilo v prid Slatinška. Tri do štiri dokazila tožene stranke so bila upravičena, a je sodnica zaključila, da je verjela tožniku, da je poročila pisal na hitro pozno ponoči, da je bil preutrujen in površen. Takšne kršitve pa po mnenju sodišča niso hujše in so nenaklepne.

Umazane igre med postopkom

Uroš Slatinšek pravi, da je vesel, da je dokazal svoj prav, saj je bilo zadnje leto in pol najbolj mučno v njegovem življenju. »Vesel sem, da je tudi sodišče v celoti pritrdilo temu, kar že vseskozi trdim – da sta Tomaž Kralj in Marjan Hribar v imenu NTK Krka, z namenom, da me odstranita, izpeljala ves postopek za odpoved moje pogodbe o zaposlitvi. Po ugotovljenih vseh nepravilnostih v delovanju kluba sem stopil na stran razjasnitve dela vodilnih v klubu in urejanja položaja in pravic najmlajših članov kluba ter njihovih staršev. Sodišče je ugotovilo, da me je na tekme napotil sam delodajalec in mi nato očital, da to ni bilo moje delo,« je odločitev sodišča komentiral Uroš Slatinšek.

Svojo izpoved je Slatinšek podkrepil z zakulisnim dogajanjem v času sodnega postopka. »Kljub temu da so med samim procesom vršili pritisk name in moje družinske člane z zasebnimi tožbami, ki jih je nato sodišče ovrglo, ponujali več kot dvajset tisoč evrov poravnave, grozili s prijavami na inštitucije, barantali s soglasjem za nadaljevanje dela v Nacionalnih panožnih športnih šolah na pristojnem ministrstvu in podobno, sem ostal zvest svojim načelom in svojim moralnim vrednotam. Žalosti me le, da so lahko takšni ljudje, kot je Marjan Hribar, ki je bil po mojem mnenju glavni scenarist konstrukta predvsem v škodo otrok, vodilni človek športa v občini Novo mesto,« je pristavil Uroš Slatinšek. Zaključil je: »Z enakimi načeli nadaljujem delo trenerja tudi v našem športnem društvu SU, kjer bom mlade igralce vzgajal v duhu športa in prijateljstva, kjer ne bo prostora za osebne interese in politične igrice.« Mimogrede: Marjan Hribar je trenutno direktor zavoda za šport, kulturo in mladino v Novem mestu, hkrati pa je tudi županski kandidat v Šmarjeških Toplicah.

Zavajajoče pričanje?

»Odločitev sodišča spoštujemo, a se z njo ne strinjamo,« pravi predsednik NZTK Krka Tomaž Kralj. »Tudi pričevanje Biljane Todorović, na katero se je oprlo sodišče, je zavajajoče. V klubu vztrajamo, da je bil Uroš Slatinšek vsa leta trener mlajših kategorij NTK Krka, a ne prve ekipe, ki je tekmovala v prvi ligi in osvajale naslove. V njej je bil več let igralec, trener pa je bil Neven Karković,« vztraja Tomaž Kralj. Nadaljuje: »Inšpektor je sicer želel, da se stvari razčistijo, pomirijo in ne zaostrujejo. V postopku je bil korekten. Vendar menimo, da ni v zadostni meri preverjal, ali so njegove trditve zavajajoče.« Predsednik novomeškega kluba obžaluje, da med postopkom ni prišlo do poravnave med strankami, ki naj bi bila po njegovih besedah blizu.