Vaša trditev, da je MOK »na številnih sestankih s CI uskladil in upošteval želje občanov glede kanalizacije v Lazah«, posledično ne more držati. Še več, načrtovanega projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja nikdar niste predstavili predstavnikom Strašanov. Namesto obljubljenega dialoga ste pokazali zgolj ignoranco. Vse našteto je dokazljivo in dokumentirano. Izključno zaradi vaše samovolje imamo danes na mizi projekt, ki je svetlobna leta daleč od trajnostne, celostne in dolgoročne rešitve. Strokovnosti sami nikoli nismo oporekali, kar nam skušate podtakniti. A žal menimo, da so dane rešitve zgolj parcialne. V že tako kompleksno enačbo Laz ste pripeljali novo neznanko, kar lahko pomeni razpršitev tveganja onesnaženja hudih razsežnosti za ljudi, zaščitene biosisteme in bazen podtalnice pod Sorškim poljem.

Vaša odločitev, da skličete zbor krajanov 21. 12. 2018 (!?) namesto do 25. 10., kot vam veleva statut MOK, ni običajna kršitev krovne zakonodaje. Z argumenti moči ste si privoščili zavestno krnitev še tiste edine neposredne oblike demokracije, samo da bi svoj okostnjak pometli pod preprogo naslednika. Sem spada tudi morebitna nenamenska poraba sredstev, saj je stranski produkt nekorektne komunikacije z občani tudi nerešen spor glede služnosti na predvideni trasi kanalizacije. Slednje lahko pomeni, da projekt brez javne podpore nikoli ne bo deloval. Enako je z izvajalcem del, ki ste ga izbrali že 16. 8. 2018, čeprav še danes nimate pravnomočnega dovoljenja. O tem bo v primeru pritožbe AAG odločilo šele upravno sodišče (in ne MOP). Zato bi bilo prav, da o vaši (subjektivni) odgovornosti odločijo ustrezni organi v okviru svojih pristojnosti.

Z vašimi izjavami o domnevni okoljski škodi, ki žal ni le domnevna, ampak sodno utemeljena, ste sicer dokazali, da niti sodne oblasti (ki je menda še vedno neodvisna od ministrstev) ne spoštujete. A sodba je pravnomočna in lokalno velika okoljska škoda na habitatih zaradi industrijskega onesnaževanja je dokazana. V svojem mandatu niste storili ničesar ob zoranih kolovozih v cono in po njej, po katerih se noč in dan valijo težki kamioni, četudi vam je dobro poznana davno načrtovana obvoznica in druge rešitve. Visoka požarna nevarnost s požari nevarnih snovi (in celo ekološke katastrofe po vsej državi s podobnimi objekti), emisije vseh sort v vedno na novo pobarvane potoke in hudo onesnažen zrak, strm padec vrednosti nepremičnin zaradi smradu, vibracij, degradacije okolja... Vse to še vedno dojemate kot nepreverjene govorice. Le poguma, da bi to povedali ljudem v obraz, nikdar niste zbrali. Daleč od trpljenja ljudi ste, zato pa vedno blizu novim investicijam v območje izropane biodiverzitete. Brez pritožbe AAG se MOK v svoji inertni rigidnosti morda ne bi lotil niti fekalne kanalizacije v Lazah.

Z vsem dolžnim spoštovanjem, gospod župan, si 1750 Strašanov, podpisanih podpornikov CI, in 260 podpisanih volilcev za zbor krajanov preračunljive otopelosti lokalnih oblastnikov ni z ničimer zaslužilo. Ker ne bi bili radi naslednja vrsta, ki bi jo pohlep izbrisal z območja Laz, si želimo zgolj iskreno zavezo za celostno ureditev Laz vašega naslednika. S poštenostjo nad vsem, kar ste nekoč oglaševali, razumemo priložnost, ki jo morajo s predstavitvijo prave rešitve za Laze kandidati dobiti takoj. Ne oziraje se na porazno izkušnjo bomo storili vse, da do tega pride pred volitvami. Ob oklevanju zelena pljuča Kranja, ne glede na stanje srca, ne bodo preživela.

Civilna iniciativa za zeleno Stražišče

zanjo: Marko Špolad