Najvišji proračun v zgodovini Kranja je na seji s 23 glasovi od 33 svetnikov in svetnic, ki tvorijo kranjsko oblast, dobil zeleno luč. Kot je poudaril Boštjan Trilar, je to veliko zadovoljstvo zanj, saj bo tako tudi naslednja mestna oblast nadaljevala projekte, ki bodo Kranj veliko stali ter hkrati privabili državni in evropski denar.

Letos na začetku leta so zaradi neuresničenih predvidenih naložb v proračunu ostali štirje milijoni evrov, za prihodnje leto pa naj bi se mestna občina zadolžila za do 12 milijonov evrov, tako bi proračun znašal skoraj še enkrat toliko kot ob nastopu županovanja Boštjana Trilarja. Sam je prepričan, da bodo zastavljeni, a gradbeno še ne začeti projekti o(b)stali – od avtobusne postaje do regijskega vadbenega centra oziroma nove tribune v športnem centru.

Jani Černe (SD), ki sodi med najbolj kritične svetnike županove politike, je ob tem dejal: »Svetniške skupine smo se dogovorile, da proračuna ne bomo podprli, ker ga sestavlja in predlaga župan, ki odhaja, in bo dejansko breme nasledniku. Očitno pa so si nekateri premislili, ker so se pojavili strahovi, da proračun zaradi volitev ne bo pravočasno sprejet. Mene in še koga je zdaj strah, da bo župan z zavezami pred koncem mandata dejansko posegel v delo naslednje občinske oblasti, posebno župana.«

Trilar je kljub temu prepričan, da bo Kranj zgradil avtobusno postajo na lokaciji, ki ji mnogi nasprotujejo, in dokončal komunalne naložbe projekta Gorki ter koristno porabil proračun. Da pa so bile nekatere postavke vsaj sporne, dokazuje umik predlagane pogodbe za vadbeni center, ki mu v taki obliki nasprotujejo tudi uporabniki, športniki. Posebno ognjevito je nekaterim povečanjem izdatkov nasprotoval svetnik Zoran Stevanović, odločilni glasovi SDS pa so na koncu omogočili dvotretjinsko večino in sprejem ključnega akta občine.