Kmalu po izteku roka za vložitev kandidatur za župane in kandidacijskih list za občinske svete minuli teden so v štabu še vedno aktualnega župana Kranja Boštjana Trilarja in predsednice stranke SAB Alenke Bratušek doživeli hladen tuš. Kranjska volilna komisija je po preučitvi kandidatur ugotovila, da skupna lista dveh političnih strank Več za Kranj in Stranka Alenke Bratušek ni ustrezno poimenovana, zato so jo izločili iz volilne tekme. Po pritožbi Stranke Alenke Bratušek je upravno sodišče presodilo, da je kranjska volilna komisija 52. člen zakona o volitvah v državni zbor, ki se smiselno uporablja pri izvedbi lokalnih volitev, brala in razlagala preveč restriktivno, v tem konkretnem primeru pa da »ni imela zakonite oziroma upravičene podlage« za tako oster ukrep.

Sodbo lahko preberete na tej povezavi.

Ni razlike med listo volilcev in politične stranke

Problem, na katerega je opozorilo upravno sodišče, pri tem pa se je sklicevalo na sodbe ustavnega sodišča pred dvema desetletjema, je, da ime liste ni nujno identično imenu politične stranke. Upravno sodišče je v pojasnilu odločitve opozorilo še na en problem, in sicer da ni treba delati večjih razlik med listami, ki jih vlaga skupina državljanov ali dve politični stranki. Kranjska volilna komisija je namreč svojo odločitev argumentirala z mnenjem, da bi z imenom Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja lahko zavedli volilce, da gre za listo volilcev, ne pa za listo dveh političnih strank. Razlika v tem primeru, pravi upravno sodišče, ni takšna, »da bi ostajala nujna potreba za neenako obravnavo imena skupne kandidatne liste, kolikor je iz imena skupne liste razvidno, ali jo predlaga politična stranka ali skupina volilcev«.

Se je volilna komisija zarotila proti Bratuškovi?

Potem ko je upravno sodišče odpravilo akt o izločitvi Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja, je naložilo kranjski volilni komisiji, da v ponovnem postopku ugotovi, v čem obstajajo formalne pomanjkljivosti liste kandidatov in kako jih lahko predlagatelja odpravita v treh dneh.

V taboru strank SAB in Več za Kranj so bili po prejemu odločitve upravnega sodišča zadovoljni, zlasti s tistim delom, da je šlo zgolj za formalni problem in da lahko v nadaljnjem postopku spremenijo ime liste. Alenka Bratušek je opozorila, da se je prvič v zgodovini Slovenije zgodilo, da bi neko listo izločili iz volilne tekme zaradi imena. Po njenem prepričanju gre za zgodbo s političnim ozadjem, kar da je nedopustno. Boštjan Trilar (ki ne kandidira več za župana) pa je šel še korak dlje. Po njegovem »nikakor ne more občinska volilna komisija ali njen predsednik samovoljno odločati, kdo bo sodeloval in kdo bo zmagal na volitvah«.