Med 48 občinskimi objekti, večinoma vrtci, šolami in zdravstvenimi domovi, ki jih je ljubljanska mestna občina celovito ali vsaj delno energetsko sanirala v sklopu javno-zasebnega partnerstva s konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava, so tudi stavbe s prostori vrtca Vodmat. Tega sestavljata dve enoti, enota Vodmat in enota Klinični center, vzgojiteljice pa dnevno obiskujejo tudi otroke po bolnišničnih oddelkih. Včeraj so tudi uradno odprli prenovljene prostore enote Vodmat, ki deluje v treh stavbah na območju Starega Vodmata.

Izolacija stavbe in varčnejše luči

V sklopu enote Vodmat so na Korytkovi ulici 26 štiri igralnice za najmlajše otroke in tri igralnice za malo starejše otroke, velika telovadnica, pravljična soba in likovni atelje, za vrtcem pa je tudi veliko travnato igrišče. Objekt je bil po načrtih po načrtih arhitekta Milana Štruklja in sodelavcev zgrajen leta 1979, večjih prenov pa, razen menjave oken v nadstropju na jugovzhodni strani stavbe pred približno štirimi leti, ni bil deležen.

Zdaj so na občini v sodelovanju z zasebnimi partnerji stavbo v celoti energetsko sanirali. Delavci so se prenove lotili v začetku maja in do avgusta prenovili ovoj stavbe ter izolacijo podstrešja, zamenjali so strešna okna in zunanja vrata, vgradili energetsko učinkovitejšo razsvetljavo in prenovili sistem požarne zaščite. Investicija je bila vredna 223.646 evrov, na občini pa ocenjujejo, da bodo s prenovo potrebno toploto na kvadratni meter uporabne površine s skoraj 110 kilovatnih ur znižali na dobrih 41 kilovatnih ur na leto. Stavba, ki je z vidika energetske učinkovitosti prej sodila v razred E (na lestvici so najbolj varčni objekti označeni s črko A, najbolj potratni pa z G), se je namreč s prenovo povzpela v razred C. »Obnova sodi v sklop pametnih rešitev, s katerimi višamo kakovost življenja v našem mestu in skrbimo za naše okolje, saj smo z energetskimi prenovami nadomestili že 150.000 dreves,« so ob tem pojasnili na občini.

Celovita energetska prenova enote Vodmat

Istoimenska enota vrtca Vodmat sicer domuje v treh hišah, ki se nahajajo v neposredni bližini. Poleg objekta na Korytkovi ulici 26 ima enota Vodmat prostore tudi v sosednji stavbi na Korytkovi ulici 24, kjer so poleg sedeža enote urejene še igralnica s teraso za starejše otroke in štiri igralnice z izhodom na veliko teraso za najmlajše otroke, ter v bližnji Bolgarski ulici. Tam so štiri igralnice za najstarejše otroke v vrtcu in igrišče.

Celovite energetske sanacije prostorov vrtca v Bolgarski ulici, ki prej niso bili toplotno izolirani, so se na občini v sklopu energetskega pogodbeništva lotili že lani. Prenova objekta, zgrajenega leta 1968, je potekala od avgusta lani do letošnjega januarja. V tem času so toplotno izolirali stavbo in streho, na radiatorje namestili termostatske ventile in prenovili razsvetljavo. Prav tako so energetsko sanirali stavbo na Korytkovi ulici 24. Celovita prenova se je začela avgusta lani in končala konec prejšnjega meseca. Med drugim je obsegala namestitev toplotne izolacije na fasado, zamenjavo dotrajanih oken in vrat ter prenovo ogrevalnega sistema in razsvetljave.