Ravnateljica šole Mateja Petrič zagotavlja, da bo šola v ponedeljek, 2. septembra, nared za vstop 400 učencev in zaposlenih. Preostala dela, ki ne bodo motila šolskega procesa in varnosti otrok (zunanja ureditev, ogrevanje in prezračevanje, dokončanje fasadnega ovoja ter dobava in montaža preostale opreme), bodo končana še v septembru. Zaradi zaključevanja del na šoli pa bodo učitelji imeli uvodno konferenco kar v veliki sejni dvorani na Magistratu, ki jo je šoli za ta namen odstopila občina, je še povedala Petričeva.

Občina se je obnove šolskega poslopja lotila že maja. Šola, zgrajena leta 1964, deset let kasneje so ji prizidali še telovadnico, spada med Navinškove šole, ki imajo izreden arhitekturni pomen, zato so morali sanacijo izvesti skladno z usmeritvami zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Investicija vredna 5,9 milijona evrov

»Prva faza prenove je obsegala delo v kletnih prostorih ter južni vertikali šole, kar je pomenilo, da je bilo treba zaradi zaprtja šestih učilnic spremeniti prostorsko organizacijo izvedbe pouka. Kljub temu nam je uspelo pouk organizirati tako, da učencev ni bilo treba seliti na druge lokacije, kar pomeni dodatno skrb za varnost in nemoteno delo,« je povedala ravnateljica.

Celotna vrednost investicije znaša 5,9 milijona evrov; 1,1 milijona bodo pridobili v okviru javno-zasebnega partnerstva, preostalo pa iz občinskega proračuna.

Petričeva je povedala, da je bilo v kratkem času narejeno ogromno – poleg nove fasade še statična in energetska prenova šolske stavbe ter velike in male telovadnice, zamenjali so elektroinštalacije, okna in luči v vseh prostorih. Šola je dobila tudi novo zunanje požarno stopnišče in dvižno dvigalo za dostavo hrane.

V mali in veliki telovadnici je položen nov parket, primeren tudi za športna društva za izvajanje letnega programa športa, povsem pa so uredili garderobe obeh telovadnic. Učenci bodo v ponedeljek vstopili v učilnice s prebrušenim parketom in sveže prebeljenimi stenami. Prenovljeni in na novo opremljeni so tudi upravni prostori šole. Druženje v povsem obnovljeni razdelilni kuhinji, jedilnici in knjižnici pa bo za učence in zaposlene veliko prijetnejše.