Kazalnik uspešnosti trga za Slovenijo je lani dosegel 85 točk, kar je 4,8 točke nad povprečjem EU. Kazalnik zaupanja za trg blaga znaša 85,9 točke, kar je 3,2 točke nad povprečjem EU, za trg storitev pa 84,5 točke oz. 5,8 točke nad povprečjem EU.

Potrošniki v Sloveniji so na trgu blaga najbolje ocenili goriva za vozila, najslabše pa rabljene avtomobile. Med storitvami so na prvem mestu storitve za osebno nego, na zadnjem pa naložbene produkte, zasebne pokojninske sisteme in vrednostne papirje.

Slovenija med tremi najuspešnejšimi

Slovenija se je uvrstila med tri najuspešnejše države EU za osem kategorij blaga in 16 trgov storitev, med vsemi državami pa se je najbolje odrezala v kategorijah storitve prevoza s tramvajem, lokalnim avtobusom in podzemno železnico ter storitve za plin, je ugotovila Evropska komisija.

Ta ugotavlja, da se splošno zaupanje v trge od leta 2010 povečuje, a denimo vseeno le dobra polovica vprašanih potrošnikov verjame, da podjetja v storitvenih sektorjih spoštujejo predpise o varstvu potrošnikov. Za blago je ocena malo boljša, v spoštovanje predpisov verjame 59 odstotkov.

»Zaupanje potrošnikov raste, vendar imajo premnogi še vedno slabe izkušnje na nekaterih trgih, na primer ob nakupu nepremičnin ali rabljenih avtomobilov,« je dejala evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova.