Potem ko je pred časom svoj predlog podala evropska komisija, prejšnji teden pa je svoje pogajalsko izhodišče sprejel še evropski parlament, mora za začetek pogajanj med vsemi vejami oblasti (trialog) pred sprejetjem končnega besedila to storiti še Svet EU. Po objavi zadnjega poročila Mednarodnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) se še toliko bolj postavlja vprašanje, kako ambiciozne bodo pri omejevanju prihodnjih izpustov ogljikovega dioksida iz novih avtomobilov hotele biti države članice, da bi dosegle zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma.

Slovenija se namerava na zasedanju okoljskih ministrov zavzeti za bolj ambiciozne cilje zmanjšanja izpustov iz avtomobilov, kot jih je lani predlagala evropska komisija. Predlog komisije namreč predvideva zgolj, da bi leta 2030 novi avtomobili in lahka tovorna vozila morali imeti 30 odstotkov manjše emisije CO2 (v primerjavi z vrednostmi leta 2021), medtem ko se je evropski parlament odločil za krepkejše zmanjšanje emisij – namreč za 40 odstotkov.

Minister za okolje Jure Leben meni, da naš planet nima več časa za odlašanje. Prav zato se bo jutri zavzel za bolj ambiciozne cilje, kot jih je predlagala evropska komisija, soglasje za takšno stališče pa je po zagotovilih okoljskega ministrstva dobil tudi od vladnega gospodarskega resorja. Slovenija se bo sedaj pridružila iniciativi Nizozemske ter v skupnem pismu z Dansko, Luksemburgom, Irsko in Grčijo pozvala k ambicioznemu zmanjšanju emisij CO2, saj lahko tako ostane evropska avtomobilska industrija konkurenčna tudi v prihodnje. »Slovenija se bo zavzela za večji poudarek postopne elektrifikacije avtomobilov. Evropa ima tako znanje kot tehnologijo, da pogumno stopi na pot industrijskega napredka, ki ima v mislih tudi skrb za okolje,« ocenjuje Leben.

Da naj države članice na današnjem zasedanju pokažejo enako odločnost korenito zmanjšati emisije kot pred tednom dni evropski parlament, je okoljske ministre danes pozvala največja evropska nevladna organizacija za ohranitev zdravja Evropsko zavezništvo za javno zdravje (EPHA). Pomembno vprašanje današnjega zasedanja ministrov bo sicer tudi, ali bodo države članice sledile zamislim evropskega parlamenta in predlagale tudi poseben obvezni delež avtomobilov brez emisij (električnih avtomobilov) ali hibridov v proizvodnji avtomobilskih proizvajalcev leta 2030. Komisija takšnih kvot ni predlagala, evropski parlament pa jih je postavil na 35-odstotni delež proizvodnje.