Še slab teden dni nas loči do 8. oktobra, ko bo medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC) predstavil posebno poročilo o vplivih dviga globalnih temperatur za 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem in s tem povezanih možnostih za zmanjšanje svetovnih izpustov toplogrednih plinov. Na znanstvenih dognanjih osnovano poročilo bo po pričakovanju nevladnih organizacij precej alarmantno, okoljevarstveniki pa si obetajo, da bodo z njim lažje prisilili vlade po svetu k hitrejšemu in bolj ambicioznemu ukrepanju.

Šteje vsaka desetinka stopinje

»Naš planet je že zdaj za stopinjo toplejši kot v predindustrijski dobi. Kaj to pomeni, občutimo tudi v Evropi,« opozarja Barbara Kvac iz društva Focus in izpostavlja neobičajno visoke temperature na severu letos poleti. »Povezavo med temi dogodki in podnebnimi spremembami potrjujejo ugotovitve znanstvenikov,« pravi in dodaja, da bo nevarnih posledic – če ne bomo ukrepali takoj – le še več. »Prizadete bodo vse države.«

Pri segrevanju šteje vsaka desetinka stopinje, saj že malenkost toplejše ozračje prinaša višjo morsko gladino, višjo smrtonosnost vročinskih valov, večjo nevarnost požarov… Cilj pariškega podnebnega dogovora je omejiti globalni dvig temperatur na manj kot dve stopinji Celzija, zaželena meja je 1,5 stopinje. Prav zato so države podpisnice že ob sklenitvi dogovora leta 2015 pozvale IPCC, naj do letošnjega leta pripravi zdaj težko pričakovano poročilo.

Kvačeva upa, da ga bodo države upoštevale pri zaostrovanju svojih ciljev na področju zniževanja izpustov toplogrednih plinov, saj nas trenutne nacionalne zaveze vodijo v tri stopinje toplejše ozračje. »Okoliščine so naklonjene bolj smelemu ukrepanju. Lokalne skupnosti so prepoznale smiselnost ukrepov zmanjševanja emisij, te ukrepe podpirajo podjetja, investitorji, lokalne in regionalne oblasti… Manjka samo še najvišja politična volja,« pripoveduje.

Poročilo v pomoč tudi podnebnim tožnikom

V odločnejše ukrepanje države sili tudi že več kot tisoč podnebnih tožb prizadetih po vsem svetu. V eni takšnih – deset družin iz Evrope, Kenije in s Fidžija ter švedska mladinska organizacija Saminuorra tožijo evropske ustanove, ker sprejeti podnebni cilji EU ne bodo preprečili nevarnih podnebnih sprememb – bodo skušale nevladne organizacije tudi s prihajajočim poročilom IPCC pomagati tožnikom.

CAN Europe, največja evropska koalicija nevladnih organizacij s področja podnebnih sprememb, katere član je tudi društvo Focus, je nedavno vložila zahtevek za sodelovanje v postopku pred sodiščem Evropske unije kot intervenientka oziroma »prijateljica sodišča«, ki zastopa javni interes. To pomeni, da bodo skušale nevladne organizacije tudi s pomočjo poročila IPCC sodišče prepričati, da bodo posledice segrevanja ozračja hude, če dviga temperatur ne omejimo na 1,5 stopinje Celzija, za kar pa bi morala EU stopiti na plin in izvesti »zahteven, a izvedljiv hiter in daljnosežen prehod stran od fosilnih goriv v vseh gospodarskih sektorjih«.