Minule poletne počitnice je v Ljubljani programe poletnega počitniškega varstva s finančno podporo ljubljanske mestne občine pripravilo petnajst izvajalcev, ki so bili uspešni na javnem razpisu. Nekateri od teh počitniških programov, namenjenih otrokom od 1. do 5. razreda, so bili brezplačni za vse udeležence ali pa so bili brezplačni za socialno ogrožene otroke. Za plačljive subvencionirane programe varstva pa so morali starši odšteti od 1,2 evra do 5 evrov na otroka na dan, v posamezni program pa je otrok lahko vključen največ en teden. Ker so ti programi precej cenejši od programov, ki jih pripravijo organizatorji brez občinske subvencije, je tudi letos prostih mest zmanjkalo že kmalu po tem, ko so 8. maja organizatorji začeli zbirati prijave.

Mestna svetnica Levice Nataša Sukič je kmalu po začetku poletnih počitnic opozorila, da brez počitniškega varstva ostanejo tudi številni otroci iz socialno ogroženih družin, ki so jim nesubvencionirani programi še težje dostopni. Na mestne oblasti je zato naslovila pobudo za organizacijo brezplačnega počitniškega varstva z različnimi aktivnostmi za vse socialno ogrožene otroke, ki ne bi trajalo le en teden, temveč poljubno dolgo. Predlagala je tudi, da bi imeli pri vpisu v subvencionirane programe poletnega varstva otroci iz socialno ogroženih družin prednost.

Ponekod prosta mesta že rezervirana

A na občini predlogu očitno niso naklonjeni, saj so navedli nekatere pomisleke. »Prizadevamo si, da bi bili v sofinancirane programe vključeni otroci, ki prihajajo iz različnih družin, ne le socialno ogroženih. S programi varstva, ki bi bili namenjeni le socialno ogroženim otrokom, bi še dodatno stigmatizirali otroke z oblikovanjem zaprtih skupin določenega dela populacije, s čimer bi bili ti otroci izolirani od drugih otrok, kar po naši oceni in oceni izvajalcev ne pripomore k uspešni integraciji otrok iz socialno šibkih družin,« so med drugim zapisali v odgovoru, pod katerega so se podpisale vodje občinskih odsekov za projekte in izobraževanje ter občinskih oddelkov za kulturo ter zdravje in socialno varnost.

Ob tem so na občini poudarili, da so nekateri programi počitniškega varstva, ki jih sofinancirajo, za socialno ogrožene otroke že brezplačni in da imajo nekateri izvajalci zanje tudi posebej rezervirana prosta mesta, prav tako pa so otroci ponekod lahko v varstvu več kot en teden. »Čeprav velja splošno pravilo, da je otrok v posamezni program počitniškega varstva lahko vključen največ en teden, imajo socialno ogroženi otroci možnost ostati v varstvu toliko tednov, kolikor dolgo potrebujejo varstvo.«

Starši slabše obveščeni

Na občini še zagotavljajo, da v pogovorih z izvajalci sofinanciranih programov počitniškega varstva čas namenijo tudi vključitvi socialno ogroženih otrok. Kot eno od težav pri tem so na občini navedli, kako v programe vključiti otroke iz socialno ogroženih družin, saj so njihovi starši praviloma manj informirani, kot drugo pa, kako prepoznati otroke iz socialno ogroženih družin, ki jih k izvajalcem počitniških programov ne napotijo pristojne institucije. »Niti izvajalci niti na občini nimamo pristojnosti, da bi za vpis otroka v program počitniškega varstva od staršev lahko zahtevali kakršno koli dokazilo, iz katerega bi lahko sklepali o socialni ogroženosti.« Na občini so ob tem napovedali, da bodo imeli jeseni z izvajalci programov počitniškega varstva evalvacijo, kjer bodo iskali tudi rešitve, kako sofinancirane programe še bolj približati socialno ogroženim otrokom.

Kako do prostega mesta v subvencioniranem počitniškem varstvu, bo sicer prihodnje leto najbrž spet izziv vseh staršev, ki bodo iskali ugodno poletno varstvo. Na občini so namreč že pred časom pojasnili, da so sredstva za počitniško varstvo v preteklih letih poviševali, dodatno povišanje in posledično večje število prostih mest pa bi bilo v prihodnje možno le, »če bi znižali sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje drugih projektov in programov za šolske otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije in po katerih je prav tako veliko povpraševanja«. Za prihodnje leto na občini predvidevajo, da bodo za počitniško varstvo namenili enako količino denarja kot letos, predvidoma 140.000 evrov, dodatnih 26.000 evrov pa bodo namenili še počitniškemu varstvu v javnem zavodu Mala ulica.