Ker pa je v pravilniku o šolskem koledarju za OŠ določeno, da pouk od 1. do 8. razreda ne sme trajati manj kot 189 dni (po pravilih traja 38 tednov po pet ur), v 9. razredu pa ne manj kot 174 dni, so na MIZŠ dodali en dan pouka; šole ga bodo imele v soboto, 2. februarja. Nadomestiti bodo morale tudi dva prosta dneva – 24. december, ki letos pade na ponedeljek, in 3. maj, ki pade na petek. Tri delovne sobote bodo torej omogočile daljše novoletne in prvomajske počitnice in hkrati zakonsko določen obseg pouka.

Dva dneva pouka lahko vse šole iz utemeljenih razlogov v šolskem delovnem načrtu izvedejo v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar.

Preberite še:

Znanje, napor in digitalna era

Ljubljanskih osnovnošolcev več kot lani, prvošolcev pa manj

Na slabi tretjini devetletk po pouku več organiziranih dejavnosti

Mag. Nataša Durjava, profesorica in socialna pedagoginja: Otrok naj ne obupa ob prvem naporu oziroma oviri!