Po skoraj treh mesecih gradbenih del so v Kamniku na začetku tedna ponovno vzpostavili enosmerni prometni režim na Maistrovi ulici, kjer so poleg nove enosmerne asfaltne ceste na novo zgradili še obojestranski pločnik in uredili novi kolesarski pas od tržnice Kamnik proti pošti. S preureditvijo Maistrove ulice so z novimi, varnejšimi površinami veliko pridobili zlasti najšibkejši udeleženci v prometu, pešci, invalidi, starejši in kolesarji.

Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga je občino stala 531.415,09 evra z DDV, so povedali na občini. Dodali so, da je treba naložbi prišteti še stroške projektne dokumentacije, varnostnega načrta in varnostnega inženirja, gradbenega in projektantskega nadzora, arheoloških izkopavanj, prestavitve elektrike, konservatorskih posegov, zunanje kontrole kakovosti, meritev ter laboratorijskih preiskav. »Ocenjujemo, da bodo vsi navedeni stroški po zaključku vseh del, se pravi tudi na Glavnem trgu, znašali približno 740.000 evrov z DDV,« so sešteli.

Maistrova ulica je zdaj ponovno enosmerna ulica od pošte proti tržnici, hkrati pa je ponovno vzpostavljen tudi enosmerni prometni režim od sodišča do pošte (mimo občine). Novi kolesarski pas na Maistrovi ulici je izveden v granitnih ploščah in je z robnikom ločen od vozišča, zato na občini kolesarje pozivajo, da za vožnjo od tržnice proti pošti uporabljajo nov kolesarski pas, ki poteka vzporedno z novim pločnikom. V obratni smeri pa kolesarji kot doslej uporabljajo cesto, saj gre za enosmerni promet.

Občinsko redarstvo, policija in komunalni delavci so v prvih dneh zaznali, da vozniki osebnih vozil vozijo v napačni smeri oziroma v pravilni smeri, vendar se na cesti izogibajo mulde in delno vozijo po pločnikih. Zato previdnost v času, dokler se vsi ne navadijo na nove površine in na novo postavljeno prometno signalizacijo, ne bo odveč, še opozarjajo na občini, policija in šolski redarji pa so prvi šolski teden tako in tako kot vsa leta doslej promet še dodatno nadzorovali. av