V Škofji Loki so sami plačali mrežo merilnic, ki kvaliteto zraka merijo na petih različnih mestih tako v mestnem središču kot tudi okolici. Eno od merilnic so postavili na Godešiču, kjer Rolando Krajnik ugotavlja, da slaba kvaliteta zraka kaže na vpliv onesnaževalcev iz bližnje industrijske cone na Trati. Njegovim ocenam se je pridružilo tudi več drugih prizadetih in ogorčenih, ki pozivajo občinsko oblast, da o tem razpravlja občinski svet.

Krajnika je razburilo eno od pojasnil župana Mihe Ješeta, da je vplive na meritve mogoče pripisati tudi »dostavi v trgovino, ki je blizu merilne postaje«. Na občini so hkrati opozorili, da bodo meritve verodostojne šele po daljšem spremljanju rezultatov. Pri tem poudarjajo, da je mogoče zaključke narediti šele po enoletnem testnem obdobju za novo mrežo merilnic stanja zraka in hrupa, šele potem bodo na vrsti tudi ustrezni ukrepi.

Povečanje števila škodljivih delcev v zraku

Župan Miha Ješe zagotavlja, da bodo na septembrski seji obravnavali program varstva zraka za škofjeloško občino od leta 2014 do 2019 in ob tem postregli s kar največ pojasnili o aktualnih problemih, ki jih zaznavajo občani ob spremljanju meritev, ki so očitno pravi ukrep za ozaveščanje ljudi o okoljskih problemih. Povišane vrednosti škodljivih delcev so namreč zaznali tudi na drugih lokacijah, ne samo na Godešiču. Rezultati pri avtobusni postaji denimo ne odstopajo tako zelo od stanja na Godešiču, kjer škofjeloški občinski svetnik vestno beleži domnevno poslabšanje stanja in kaže s prstom na velika škofjeloška podjetja v coni na Trati.

Sicer pa se je Krajniku pri opozarjanju na stanje zraka v Škofji Loki pridružil predsednik sveta krajevne skupnosti Godešič Matjaž Krajnik. Po njegovih besedah so izmerjene vrednosti resno opozorilo, saj meritve kažejo na do trikrat slabše rezultate kot v drugih delih občine. Oglasil se je tudi Janez Demšar iz krajevne skupnosti Trata in dodal, da se nekatere prekoračitve ponavljajo in se zato tudi v tej krajevni skupnosti pridružujejo pobudam za reševanje problema. Spomnimo še, da se zadnja leta v škofjeloški občini tako politika kot gospodarstvo ukvarjata z različnimi okoljskimi problemi, pri katerih je bila večkrat izpostavljena industrijska cona na Trati oziroma nekatera tamkajšnja podjetja.