Sredina nesreča v prostorih podjetja Ekologija je na noge dvignila gasilce kar petih društev iz okolice, preplah pa povzročila tudi pri mnogih prebivalcih v okolici. Direktor podjetja Jožef Kocon je zatrdil, da ni bilo požara in ne večje nevarnosti za okolje. Ustrezno je deloval tudi protipožarni sistem, kar, kot pravi, potrjuje, da so sprejeli primerne ukrepe za požarno varnost. Istega dne je namreč obiskal podjetje tudi požarni inšpektor, ki ni ugotovil napak, trdijo v Ekologiji. Podjetje se sicer ukvarja z zbiranjem oziroma predelavo različnih nevarnih odpadkov, civilna pobuda in okoliški prebivalci pa že dlje časa opozarjajo, da predstavlja grožnjo okolju, v katerem živijo.

Rolando Krajnik, vodja pobude, ki nasprotuje dejavnosti podjetja na Trati, zatrjuje, da so »javljalniki požara v podjetju šele od poletja, predvsem zato, ker smo predstavniki civilne pobude opozarjali na probleme«. Krajnik je prepričan, da Ekologija v »teh prostorih ne bi smela obratovati, saj nima ustreznega požarnega bazena, stene niso ognjevarne, obstajajo pa tudi drugi resni in dokazani razlogi za zaskrbljenost«.

Znova razprava občinskega sveta

Na spornost proizvodnje v Ekologiji, ki jo je po več kot sedmih letih delovanja letos poleti prvič sploh obiskal požarni inšpektor, opozarjajo tako politika kot prebivalstvo. Občina Škofja Loka je naročila tudi študijo o podjetjih, ki se ukvarjajo z nevarnimi snovmi, in po njej je Ekologija med tistimi, ki predstavljajo največjo možno nevarnost.

Iniciativa Škofja Loka je o rezultatih v študiji obvestila tudi agencijo za okolje, kjer so poudarili, da je Ekologija letos oktobra umaknila vlogo za okoljevarstveno dovoljenje. Slednje bi omogočilo bistveno povečanje predelave nevarnih odpadkov celo do 90 ton na dan. Prav to je namreč dodatno razbesnelo ljudi, ki živijo v bližini. So pa pri agenciji za okolje ugotovili, da gre pri požarni varnosti za problematiko, ki bi morala biti bolj prepletena s področji gradbene zakonodaje in požarne varnosti ter terja usklajeno delovanje številnih inšpekcijskih služb.

Prav zaradi tega je Rolando Krajnik na občinske svetnike in župana Miho Ješeta naslovil prošnjo, da o odgovoru agencije na naslednji seji razpravlja občinski svet, svoje strinjanje s predlogom pa je že izrazila svetnica Mirjam Jan Blažič. Prav izredna in redna seja s problematiko delovanja Ekologije in tudi požarno varnostjo nasploh v coni Trata sta do zdaj prispevali k vključevanju gasilcev v reševanje problema, ki ga v podjetju ocenjujejo kot rešenega, ker so sprejeli ukrepe za to. Čeprav sredina nesreča ni prinesla hujših posledic, pa prizadeti Škofjeločani opozarjajo, da je treba celostno urediti požarno varnost na Trati, kjer deluje več podjetij v dokaj starih objektih.