»Naselje Marija Gradec je v laški občini tista infrastrukturna točka, ki nujno potrebuje ustrezne rešitve. Zavedamo se namreč, da ustrezne cestne povezave Laškega z vzhodnim delom občine ter širšim območjem Kozjanskega pravzaprav ni, saj trenutni podvoz ni niti dovolj visok niti dovolj širok, da bi lahko skozenj vozili tudi avtobusi in tovorna vozila. Prav tako je ob vsakem močnejšem deževju ta podvoz poplavljen in zato neprevozen,« opozarja laški župan Franc Zdolšek.

Prestavitev marijagraškega ovinka znižala nivo vode

Tudi zato je laška občina že leta 2001 začela resnejše prostorske umestitve protipoplavnih ukrepov in sprejela lokacijski načrt za območje vse od železniškega mostu v Laškem, ki vključuje rešitve marijagraškega ovinka, pa do potrebnih ukrepov na Savinji vse do Udmata.

»Del protipoplavnih ureditev je država uredila pred šestimi leti s prestavitvijo marijagraškega ovinka za 60 metrov. Tok reke je s tem postal ugodnejši, ob visokih vodah pa je nivo nižji za kar 30 centimetrov,« pravi župan Zdolšek. Občina si je zadnjih nekaj let prizadevala tudi za ureditev preostale infrastrukture in v ta namen sprejela ustrezen odlok. S tem je bila med drugim ustvarjena tudi zakonska podlaga za gradnjo novega podvoza proti Marija Gradcu pod železniško progo z vsemi preostalimi navezavami infrastrukture ter gradnjo novega mostu prek reke Savinje v skupni dolžini 110 metrov.

Župan poziva k strpnosti v prometu

Že spomladi so v Laškem začeli pripravljalna dela za gradnjo ceste med reko Savinjo in železniško progo z mostom čez Lahomnico. Julija se je začela tudi gradnja novega podvoza pod železniško progo pod levim tirom. »Prihodnje mesece bo potrebna velika strpnost vseh udeležencev v prometu, saj bomo nadaljevali gradnjo novega podvoza tudi pod desnim tirom železniške proge, hkrati pa gradnja drugega mostu prek Lahomnice z vsemi drugimi navezavami in ureditvami v Marija Gradcu, do gostilne Čater. Hkrati potekajo usklajevanja z ministrstvom za infrastrukturo za podpis protokola o nadaljevanju aktivnosti za predvideno ureditev ceste skozi Marija Gradec,« pravi župan.

Tudi za gradnjo tretjega mostu prek Savinje se projekti že končujejo, urejajo se odkupi in vse drugo, kar je potrebno, da se gradnja mostu prihodnje leto lahko začne. V Direkciji za infrastrukturo pravijo, da so pred mesecem že objavili javno naročilo za ureditev cest in gradnjo mostu v Marija Gradcu. »Kot je znano, je podvoz pod železnico pri pivovarni večkrat poplavljen, zato se je v okviru nadgradnje železniške proge na odseku Rimske Toplice–Laško preučevala tudi možnost sanacije omenjenega podvoza. Zaradi teh razlogov smo sprejeli odločitev, da se zgradi nov most čez Savinjo, za katerega je občina Laško že v preteklosti sprejela prostorski načrt in se s tem lotila celovite prometne rešitve,« pravijo v direkciji. Vsa dela bodo predvidoma končana do konca leta 2020.