Na občini Laško so bili pred tremi leti zadovoljni, da se je večletni sodni spor končal s sodno poravnavo, a zgodba še ni dobila epiloga, ker so se morali za odplačevanje dolga do WTE dogovoriti s Pivovarno Laško Union. To dolgo ni bilo mogoče, s prihodom novih lastnikov pa se je pokazala priložnost, da se večletna odprta vprašanja dokončno rešijo, kar se je s podpisom predpogodbe med občino in pivovarno tudi zgodilo.

Na sodišče zaradi odplak

Občina Laško si je tožbo hčerinskega podjetja nemške multinacionalke WTE nakopala, ker vse od leta 2007, ko je čistilna naprava začela obratovati, pa do leta 2014 podjetju WTE, ki je napravo zgradilo in je bilo po koncesijski pogodbi zadolženo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ni plačevala celotnih računov, pač pa je poravnala le tisti del, ki ji ga je za čiščenje odplak plačala Pivovarna Laško. Ta pa se tudi ni želela podpisati pod koncesijsko pogodbo, v kateri je pisalo, da naj bi prečistili 500.000 kubičnih metrov njihovih odpadnih voda na mesec, saj so zatrjevali, da jih proizvedejo le okoli 350.000 na mesec.

Občina je bila tako zaradi neplačevanja računov Storitvenemu podjetju Laško po sodni poravnavi dolžna plačati 3,7 milijona evrov. Milijon je poravnala v prvih 30 dneh, preostanek po obrokih še vedno odplačuje. »Izhodišče za sklenitev predpogodbe s pivovarno pa je bila prav omenjena sodna poravnava, saj ta zdaj vključuje tudi del obveznosti pivovarne iz naslova financiranja gradnje čistilne naprave in stroškov v zvezi z njenim obratovanjem iz leta 2001,« pojasnjuje laški župan Franc Zdolšek.

Pivovarna je dober lokalni partner

Županu so mandat za podpis podelili občinski svetniki na junijski izredni seji, ki je bila zaradi varovanja poslovnih skrivnosti nasprotne stranke zaprta za javnost. Občina pa se je s pivovarno v predpogodbi dogovorila tudi za odkup nekaterih nepremičnin, ki stojijo na zemljiščih, ki jih občina nujno potrebuje za nadaljnji razvoj, izvedbo protipoplavnih ukrepov v Marija Gradcu ter zemljišča z izviri, vodnimi zajetji in objekti ter napeljavami za oskrbo z vodo. »Celoten znesek kupnine za nepremičnine bo poravnan s sklenitvijo kompenzacije, v predpogodbi pa smo dogovorili tudi prenos pravic, objektov in naprav na glavnem rovu zaprtega Rudnika Laško in odkup solastniškega deleža na dvorani Tri lilije, saj je pivovarna izkazala interes, da bo še naprej podpirala lokalni košarkarski klub,« razkriva župan Zdolšek.

Prav dvorana Tri lilije je po mnenju mnogih namreč nerentabilna, ker je potrebna temeljite sanacije, večinoma pa jo zasedajo športniki. »Dvorana je v povprečju zasedena devet ur na dan, večji del za potrebe Košarkarskega kluba Zlatorog, lani smo imeli 337 obratovalnih dni, uporabniki pa zanjo plačujejo najemnino,« pojasnjuje Janja Urankar Berčon, direktorica Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško. Predpogodba je skratka po mnenju župana Zdolška odlična rešitev za obe strani, vodstvo pivovarne pa s tem dokazuje, da ostaja dober partner v lokalni skupnosti, kjer je pivovarna tudi glavni pokrovitelj in organizator festivala Pivo in cvetje. Letošnji 54. po vrsti se je končal v nedeljo, v štirih dneh pa je Laško obiskalo 75.000 ljudi, ki so popili okoli 160.000 vrčkov piva.