Mariborsko sodišče je namreč potem, ko je propadel poskus izvensodne poravnave, imenovalo tri sodno zaprisežene izvedence, ki so vsak s svojega področja opravili cenitev in premoženje skupaj ocenili na omenjeno vsoto, ki jo je za STA potrdil tudi Dubrovski. To pa še ne pomeni hitrega konca več let trajajočega spora, saj bo občina zagotovo izkoristila različne pravne možnosti in s tem še zavlekla postopek.

»Na naši strani pripomb ne bo, tudi če jih bo verjetno sprožila druga stran, pa bo v nekem trenutku prišlo do končne sodbe. Ali bo na koncu obveljala ta cena, težko rečem, vendar je treba vedeti, da je do te cenitve prišlo izključno na pobudo mariborske občine, ki ni bila zadovoljna s precej nižjo številko v okviru mediacije,« je dejal Dubrovski.

Na Mestni občini Maribor danes za STA dogajanja niso komentirali, so pa za Večer prejšnji teden potrdili, da so s strani sodišča prejeli cenitveno poročilo, ki je trenutno v fazi preveritve. Kot so še dodali, se bodo o nadaljnjih korakih odločali po opravljenih preveritvah.

Mestna občina ni sprejela tudi več kot pol nižjega zneska za poravnavo

Stečajni upravitelj je že na začetku od občine terjal 17 milijonov evrov, kolikor znaša knjigovodska vrednost tega premoženja, pozneje pa so v okviru pogajanj prišli že na okoli sedem milijonov evrov, a občina tudi na to ni pristala. Predlagala je novo cenitev, ki pa je bila kar dvakrat višja, zato do dogovora ni prišlo. Odločanje o višini je nato prevzelo sodišče in imenovalo sodne cenilce.

Ker bo z omenjenim denarjem, ko bo do tega prišlo, poplačana Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) kot ločitveni upnik, se lahko ta ves čas in tudi po pravnomočnosti sodbe pogaja z občino, medtem ko Dubrovski tega ne namerava več početi. Mu pa ni znano, ali ima DUTB morda takšne pristojnosti, da bi lahko zelo močno znižal končni znesek.