Ministrstvo za okolje in prostor je ugodilo pritožbam Recikla, Dinosa, Slopaka in Gorenja Surovine in razveljavilo junijske spremembe okoljevarstvenih dovoljenj, s katerimi je Agencija RS za okolje (Arso) družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) naložila prevzemanje vseh tovrstnih odpadkov od komunalnih podjetij. Po pojasnilih direktorja Gorenja Surovine Jureta Fišerja so odločbo ministrstva dobili v torek, direktor Slopaka Srečko Bukovec pa dokument še pričakuje. Embakom se na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) ni niti pritožil, zadnji DROE Interseroh pa sploh še ni prejel spremenjenega dovoljenja.

Postopek bodo ponovili

Presenetljivo odločitev o razveljavitvi lastne domislice, kako po sesutju sistema ravnanja z odpadno embalažo z dvorišč komunalnih podjetij spraviti neobvladljive kupe tako požarno kot higiensko vse bolj nevarne odpadne embalaže, so na ministrstvu pojasnili s procesno napako okoljske agencije. »Arso v postopku ni upošteval določb zakona o varstvu okolja, po katerih bi moral pred spremembo OVD obvestiti pristojno okoljsko inšpekcijo, da ta opravi inšpekcijski pregled pri DROE, pripravi ustrezno poročilo in ga v 30 dneh pošlje agenciji.« Šele nato bi Arso lahko nadaljeval postopek in ga zaključil tudi glede na inšpekcijske izsledke.

Zdaj bo agencija ves postopek (pravilno) ponovila. Bukovec je nad novico presenečen, saj je po dveh sodbah v prid Interserohu upravno sodišče pred nekaj dnevi še v tretje tudi v korist Slopaka odločilo, da DROE ni dolžan prevzemati vse nastale odpadne embalaže, temveč le toliko, kot je na trg dajo njegovi pogodbeni partnerji. Darja Figelj iz Interseroha je tudi opozorila, da Arso sam od sebe sploh ne bi smel spreminjati OVD, saj za to nima zakonske podlage. Agencija je namreč dovoljenja po uradni dolžnosti spreminjala že lani, od takrat pa ni bilo zakonskih sprememb, ki bi nov poseg opravičevale.

Vse bliže popolnemu kolapsu

V komunalnih podjetjih so medtem nad »prepočasnim in premedlim« ukrepanjem države zaskrbljeni. Tudi po junijski spremembi OVD se količine nagrmadene odpadne embalaže na njihovih dvoriščih niso zmanjšale do obvladljivih količin, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS Sebastijan Zupanc pa napoveduje, da lahko ob ponovni prekinitvi prevzemanja teh odpadkov s strani vseh DROE pričakujemo dnevno povečanje količin skladiščene embalaže v Sloveniji za 360 do 400 ton. Za primerjavo, v času največje krize doslej so morale komunale prisilno skladiščiti nekaj več kot 8000 ton neodpeljane embalaže.

»Že junija letos je naša zbornica napovedovala kolaps sistema, proti kateremu drvimo z veliko hitrostjo,« je poudaril Zupanc in ponovil zahtevo tako komunal kot občin, naj komunalno odpadno embalažo interventno odstrani država in kasneje terja povračilo stroškov od vseh tistih, ki bi morali te stroške pokriti. Komunalna podjetja in regijski centri ter posredno občani to po njegovih besedah vsekakor niso.

»Ministrstvo bo preučilo situacijo in poiskalo čimprejšnjo rešitev,« so se odzvali na okoljskem ministrstvu.