Čeprav pet družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) spet prevzema vso odpadno embalažo, kupi nepravilno skladiščenih odpadkov ostajajo na dvoriščih komunalnih podjetij. Za 90 odstotkov teh odpadkov je po besedah odhajajoče ministrice za okolje in prostor Irene Majcen odgovoren šesti DROE, to je podjetje Interseroh, ki ga država trenutno ne zna prisiliti, da bi začel prevzemati celotni 10,77-odstotni delež odpadne embalaže, kot ga je družbi za letošnje leto določila vlada. Po besedah direktorja ljubljanske Snage Janka Kramžarja tako samo v šestih regijskih centrih za ravnanje z odpadki na odvoz še vedno čaka približno 3800 ton tovrstnih odpadkov.

Poročali smo že, da je upravno sodišče na zahtevo Interseroha v začetku leta odločilo, da je določanje obveznih prevzemnih deležev družb z vsakoletnim sklepom vlade nezakonito, družba pa je glede na svoje okoljevarstveno dovoljenje dolžna prevzemati zgolj tolikšne količine odpadne embalaže, kolikor so je povzročitelji embalaže, s katerimi ima podjetje sklenjene pogodbe, dali na trg.

Ministrstvo pritiska

Agencija RS za okolje (Arso) je zato v začetku junija po uradni dolžnosti spremenila okoljevarstvena dovoljenja petih DROE in jim zapovedala prevzemanje vse odpadne embalaže v deležu, kot jim ga določi vlada, četudi ta presega količine, ki jih dajo na trg njihovi zavezanci. Okoljevarstvenega dovoljenja družbe Interseroh pa po lastnih pojasnilih Arso ne more spremeniti, dokler upravno sodišče ne odloči o pritožbi, ki jo je Interseroh zaradi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja vložil že lani. »Šele po odločitvi upravnega sodišča bo mogoče izdati novo okoljevarstveno dovoljenje, na podlagi novega dovoljenja pa lahko (zoper Interseroh, op. p.) ukrepajo tudi inšpekcije,« je napovedala Majcnova in dodala, da je ministrstvo na sodišče, ki je nameravalo lanskoletno Interserohovo pritožbo v roke vzeti šele jeseni, že posredovalo vlogo za hitrejšo obravnavo.

Najpozneje do konca leta bodo po obljubah Majcnove v javni obravnavi tudi sistemske spremembe zakonodaje, s katerimi naj bi v prihodnje preprečili težave, ki jih zdaj povzroča Interseroh. V razgovoru z drugimi družbami za ravnanje z odpadno embalažo so namreč po ministričinih besedah družno ugotovili, da je Interseroh tisto podjetje, ki »bere predpise drugače kot vsi drugi«.

Čeprav je ministrica poudarila, da Interseroh v pritožbah zoper ministrstvo doslej ni bil uspešen, direktorica družbe Darja Figelj opozarja, da podjetje v celoti upošteva veljavno zakonodajo, njihovo stališče pa je v začetku leta podprlo tudi upravno sodišče. Presežki odpadne embalaže tako po besedah Figljeve na dvoriščih komunalnih podjetij ne ostajajo zaradi družbe Interseroh, temveč je izvor težave med drugim treba iskati v administrativni meji 15 ton izdane embalaže, pod katero podjetjem ni treba plačevati tako imenovane embalažnine za ravnanje z odpadno embalažo.