Za celotno letošnje leto sicer v Gorenju načrtujejo čisti konsolidirani dobiček v višini 8,1 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja skupine naj bi ob koncu leta dosegel 25,3 milijona evrov, v prvih šestih mesecih pa je znašal 9,7 milijona evrov in je bil za 33,2 odstotka nižji od primerljivega lanskega.

Kot so navedli v družbi, so v načrtu za prvo polletje tudi že zajeli učinek prodaje družbe Gorenje Surovina, a postopek prodaje do konca junija še ni bil končan. Dodali so, da je bilo prvo polletje zelo zahtevno tudi za tekmece v panogi gospodinjskih aparatov, ki so večinoma beležili padec prodaje in dobička zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer, volatilnosti nekaterih valut ter razmeroma visokih cen surovin.

Polletni prihodki skupine Gorenje so ob izločitvi prihodkov iz dejavnosti prodaje premoga, ki so jo konec leta 2017 prodali, sicer na enaki ravni kot v enakem lanskem obdobju, izhaja iz poročila iz poslovanja, ki ga je Gorenje danes objavilo na spletni strani Ljubljanske borze.