Posadka z večnamensko ladjo Triglav je na misijo odplula 20. aprila in opravila štiri načrtovane plovbe. Na večdnevnih plovbah znotraj območja odgovornosti je s prisotnostjo in plovbo na mestih, kjer se običajno pojavljajo tihotapci, preprečevala možnost ilegalnih migracij in tihotapljenja orožja oziroma naftnih derivatov, na kar se misija trenutno osredotoča.

Zaradi več dejavnikov vseh načrtovanih nalog v tem obdobju ni mogla uresničiti. Od aprila do junija so bile v območju odgovornosti neugodne hidrometeorološke razmere, poleg tega je ladja v tem času potrebovala nekatera nenačrtovana vzdrževalna dela. Kontingent pa je 9. julija prejel ukaz nadrejenega poveljstva misije, ki je do nadaljnjega zaustavil izplutje ladje, čez šest dni pa so z dopolnilom ukaza posadki odredili 12-urno pripravljenost za izplutje na nalogo.

Po vrnitvi z misije posadko čakajo konsolidacijski postopki, ki vključujejo zdravniške preglede in razdolževanje namenske opreme. Zatem bo posadka nadaljevala opravljanje rednih nalog znotraj matičnih enot. Oktobra bo z ladjo sodelovala na tradicionalni dvostranski vaji Adrian Pool z mornarico Črne gore.

Operacija Sophia je od leta 2015 del celovitega pristopa Evropske unije in mednarodne skupnosti k reševanju problematike tihotapljenja ljudi in ilegalnih migracij v regiji. Hkrati je del širšega sodelovanja s strateškimi in regionalnimi partnerji pri celovitem obravnavanju strukturnih vzrokov za migracije v državah izvora. Glavni namen operacije je omejevati delovanje tihotapcev v Sredozemlju.