Pravzaprav ne pri vremenu, vreme se samo odziva na spremenjene razmere, ki jih mi spreminjamo s svojimi aktivnostmi. In kot najbrž vsaka vrsta živih bitij smo tudi mi najbolj zadovoljni, če se razmere ne spreminjajo kaj dosti oziroma da gre dogajanje po predvidljivi poti naprej. Vsako »pretiravanje« v vremenskih razmerah nas moti, škodi našemu načinu življenja, ga zamaje. Seveda ni prijetno, če začne zmanjkovati hrane, vode ali elektrike, kurjave in podobno. Ko človek malo brklja po zgodovini človeštva, se prej ali slej zave, da so bile včasih življenjske razmere za večino ljudi precej bolj spremenljive kot danes. Lakote so bile del življenja vsake generacije. Bolezenske epidemije so včasih skoraj spraznile kakšno pokrajino. Kakšno pa so spraznili ljudje, ker so se tako uspešno vojskovali med sabo.

Pri nas, v zahodnem svetu, se najbrž od vojne ni zgodilo, da bi primanjkovalo hrane. Danes je lačen le tisti, ki res pade v revščino. Pa še za tiste marsikje poskrbijo razne človekoljubne organizacije. Saj ne vem, ali je to uspeh, da ljudje načeloma ne umirajo od lakote, ali je to pravzaprav sramota, namreč, da so sploh lačni pri toliki obilici hrane, kot jo imamo na voljo. Govorim za »zahodni, razviti svet«. Vprašanje je seveda, na kakšen način smo si zagotovili toliko hrane in ali to lahko traja tudi daleč v prihodnost. Ali je tak način vzdržen. Kar ne predstavljam si kaosa, ki bi najbrž nastal, če bi bili ljudje po Evropi lačni. Takrat bi se izkazala prava narava ljudi. Domnevam, da bi hitro pozabili na človekoljubje, na pomoč šibkejšim, razen v ozkem družinskem krogu.

Še vedno imamo močan nagon po preživetju, pa če smo še tako »civilizirani«. Saj, čuden izraz, ki ne pove kaj dosti. Španski in portugalski osvajalci Amerike so bili civilizirani. Ampak civilizirani so bili tudi Indijanci, ki so jim evropski civiliziranci rekli divjaki. Civiliziran je po mojem tisti človek, ki živi po načelu, da s svojim življenjem ne škodi drugemu in da ne uničuje svoje okolice. Glede tega mi niti slučajno nismo civilizirani. Počnemo ravno to. Morda nehote, kot del kolesja, sistema, ki se mu je res težko izogniti ali izstopiti iz njega. Ker če to storiš, si »čuden«. Dajmo, civilizirajmo se že enkrat!