Konec junija je bilo v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje brezposelnih 7353 ženk, mlajših od 30 let, kar je skoraj desetina vseh uradno brezposelnih (včeraj 7988 brezposelnih v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje). Dolgotrajno brezposelnih, torej več kot eno leto, je 2023, kar je 27,5 odstotka brezposelnih žensk, mlajših od 30 let, od tega 341 z diplomo in magisterijem ter dve doktorici znanosti.

Zaposlene le med šolskim letom

Med vsemi brezposelnimi mladimi ženskami je največ žensk s srednješolsko izobrazbo, saj jih je dobra tretjina, 22,7 odstotka, končala samo osnovno šolo, 1147 ali 15,6 odstotka pa ima v žepu diplomo. Država sicer izvaja ukrepe za izboljšanje zaposlovanja žensk, vendar je večina takih, ki ženskam omogočajo odprtje s. p. s subvencijo za določen čas. »To pa še ne pomeni dejanske socialne varnosti in pogojev za zares zanesljiv začetek podjetniške poti. Še vedno si na more najeti kredita, izplačuje si lahko le nizko plačo, ki omogoča samo golo preživetje,« komentira Alenka Blazinšek Domenis, strokovna vodja Zavoda Nefiks. Ob tem opozarja na strukturna neskladja in na večjo brezposelnost žensk v primerjavi z moškimi, kar kaže tudi zavodova statistika (v tabeli).

»Veliko pedagoginj je med počitnicami brezposelnih, saj jih šole po navadi zaposlijo samo za določen čas za delo med šolskim letom, zato je treba ravnatelje motivirati, da bi jih zaposlovali za daljši čas. V nevladnem sektorju primanjkuje kadrov. Če bi država zagotovila sofinanciranje teh delovnih mest, bi bilo zaposlenih več visoko izobraženih žensk. Lahko bi zagotovili sofinanciranje izobraževanja ob delu in posebej sofinanciranje za kompetence prihodnosti, kot je IT,« razmišlja Blazinšek-Domenisova. Zavod Nefiks zato nagovarja podjetja, da bi razvijala zaposlitvene priložnosti tudi za ženske.

Prisiljene v prekarnost

»Težaven položaj mladih žensk pogosto ostaja prikrit, saj gre za aktivne mlade posameznice, ki ne želijo posedati doma, ampak z odpiranje samostojnih podjetij, projektnim, pogodbenim in dopolnilnim delom ter sprejemanjem delovnih položajev, ki so pod njihovo izobrazbeno ravnijo, rešujejo svoj položaj. Gre za prekarno delo, ki včasih ne zadošča niti za kritje minimalne plače,« opozarja vodja Zavoda Nefiks, ki zagotavlja brezplačna usposabljanja za mlade iskalce zaposlitve. Prijave v projekt Nefiks zaposlitvene rešitve, ki intenzivno poteka tri tedne, sprejemajo samo še do konca julija.