»Sprostitev zaposlovanja hrvaških državljanov na slovenskem trgu dela bo slovenskemu gospodarstvu omogočila lažje zapolnjevanje aktualnih potreb po ustrezni delovni sili in bo vsekakor olajšala težave podjetij, ki si pri zapolnjevanju svojih kadrovskih vrzeli pomagajo z zaposlovanjem tujcev,« menijo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Od 1.7.2018 za delo v Sloveniji Hrvati ne potrebujejo več delovnih dovoljenj in so na slovenskem trgu dela v enakem položaju kot drugi državljani Evropske unije.

Maja letos je zavod za hrvaške državljane izdal 2443 delovnih dovoljenj, podobno decembra lani, ko je imelo delovno dovoljenje 2427 hrvaških državljanov. Na zavodu so nam potrdili, da sprostitev trga dela za hrvaške državljane pri slovenskih podjetjih že zbuja več zanimanja za njihovo zaposlovanje, saj bo to sedaj bistveno lažje kot še do nedavnega, ko so vsi postopki trajali tudi do dva meseca.

Največ hrvaških državljanov, ki delajo v Sloveniji, je voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, varilcev, strugarjev, orodjarjev, kuharjev, elektroinštalaterjev, steklarjev, elektromehanikov, pripravljavcev in monterjev kovinskih konstrukcij in drugi.

Slovenija je imela v skladu s predpisi Evropske unije sicer možnost podaljšati omejitev dostopa na trg dela za državljane in državljanke Republike Hrvaške še za dodatni dve leti. Vendar, glede na razmere na slovenskem trgu dela in težave slovenskih podjetjih v zvezi s pomanjkanjem predvsem nizko kvalificirane delovne sile, za takšen ukrep ni bilo potrebe, so med drugim poudarili na zavodu za zaposlovanje. Je pa omejitev podaljšala naša severna soseda, Avstrija. jpš