Na območju starega mestnega jedra Kamnika s tisočletno zgodovino morajo ob vsakem gradbenem posegu, še zlasti ob prekopavanju cest in trgov, računati tudi na morebitne najdbe ostalin bogate poselitvene preteklosti. Zato se vseh obnov lotevajo v sodelovanju s kranjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tudi ob lanski poletni rekonstrukciji ceste Glavni trg–Medvedova in letošnjem urejanju Maistrove ulice in Glavnega trga so se del lotili z roko v roki z arheologi in obakrat naleteli na pričakovane najdbe. Arheologi so svoje delo obakrat začeli že pred gradbenimi posegi, na občini Kamnik pa so prav tako poskrbeli še za učinkovit nadzor arheoloških izkopavanj pred gradbenimi deli in v času njihovega trajanja.

Granitne kocke v vozišču

Lani so v tem času na gradbišču Glavni trg–Medvedova arheologi odkrivali pričakovane ostanke severnega mestnega obzidja z delom severozahodnega vhodnega stolpa nekdanjih mestnih vrat. Po končanih delih so, tako kot je to v navadi, ostaline dokumentirali in ponovno prekrili z asfaltom, nekaj pa si jih bodo Kamničani in obiskovalci lahko ogledali tudi na prostem oziroma na razstavah. »V letu 2017 smo temelje stolpa, najdene pri okrajnem sodišču Kamnik, prezentirali v tlaku z granitnimi kockami v vozišču. Februarja letos pa je bila izvedena predstavitev rezultatov lanskih arheoloških raziskav v galeriji Mihe Maleša. Najdeni predmeti arheoloških izkopavanj iz leta 2017 so trenutno v strokovni obdelavi (izvedba tehničnih risb najdb). Po končanih postopkih obdelave, predvidoma v prihodnjem letu, bodo predani v hrambo Medobčinskemu muzeju Kamnik,« so pojasnili na občini Kamnik.

Temelji stare mestne hiše

Letošnja izkopavanja ob urejanju Maistrove ulice in Glavnega trga so še v polnem teku, za zdaj si prizadevajo zlasti za odkrivanje temeljev stare mestne hiše, ki je pogorela leta 1805. Do starejših ostankov, ki so praviloma globlje oziroma pod temelji te hiše, pa se še niso dokopali, pojasnjujejo na občini. Stara mestna hiša, ki jo odkrivajo, je v originalni podobi ohranjena na sliki iz cerkve v Zakalu. Mestna hiša je imela v zadnjem delu tlakovano dvorišče in vodnjak, na severu pa je segala skorajda do sredine Maistrove ulice, ki je bila takrat mnogo ožja, so pojasnili na občini.

Od letošnjih najdb bo odvisna tudi končna zunanja podoba Glavnega trga. »Občina Kamnik pripravlja skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj in arhitekti skupine Štajn načrt končne zunanje podobe oziroma ureditve Glavnega trga, glede na že izvedene najdbe arheoloških izkopavanj. Končna podoba trga se bo lahko pripravila, ko bodo izkopavanja v celoti zaključena,« so zapisali in dodali, da naj bi to bilo predvidoma septembra letos. »Maistrova ulica naj bi bila v skladu z načrti znova prevozna konec avgusta, Glavni trg pa bo zaradi arheoloških izkopavanj do nadaljnjega ostal zaprt,« sporočajo na občini. Dodajajo, da bo za dokumentiranje vseh arheoloških najdb in ostankov poskrbelo pooblaščeno podjetje Avgusta pod nadzorom ter usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Rezultati letošnjih arheoloških raziskav pa bodo po obdelavi in izdelanem poročilu predstavljeni predvidoma naslednje leto, ko naj bi jih predali v hrambo Medobčinskemu muzeju Kamnik.