Dela na pobočju in obvoznici bodo trajala od junija do predvidoma oktobra 2018, zapore bodo občasno delne, občasno popolne, saj lahko skale in podrto drevje nad obvoznico med drugim predstavljajo veliko nevarnost za udeležence v cestnem prometu, opozarjajo na občini Kamnik. Investitor sanacije je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. V sklopu druge etape del bo veljala popolna zapora v juliju in avgustu vsak dan od 5. do 6. ure, od 9. do 10. ure, od 12. do 13. ure in od 18.30 do 19.30. V sklopu tretje etape, ki bo trajala septembra in oktobra, bo popolna zapora le ob sobotah in nedeljah od 6. do 7. ure in od 13. do 14. ure.

Obvozov za tovorna vozila, avtobuse in kombije ne bo mogoče izvesti, sporočajo na občini, za osebna vozila smer Tuhinjska dolina–Kamnik bo obvoz potekal v smeri Nevlje pri gasilskem domu–Mamutov most–Neveljska pot–samostan Mekinje–Cankarjeva cesta–krožišče Fužine–Medvedova ulica–Glavni trg–ulica Šutna–Ljubljanska cesta–Kamniška obvoznica. Za osebna vozila smer Kamnik–Tuhinjska dolina pa v smeri krožišče na obvoznici pri bencinskem servisu OMW–Ljubljanska cesta–Šolska ulica–obvoznica do Maistrovega mostu–Tomšičeva ulica–Medvedova ulica–krožišče Fužine–Cankarjeva cesta–Prašnikarjev drevored–Neveljska pot–Mamutov most–Nevlje pri gasilskem domu. Med občasnimi delnimi zaporami za potrebe gradbišča in dostave materiala v smeri Kamnik–Tuhinjska dolina bo izvajalec zagotovil fizično usmerjanje vozil, saj pričakujejo na obvozih povečan promet in občasne zastoje. Na kamniški obvoznici prav tako pričakujejo kolone tovornih vozil, avtobusov in kombijev, zato bo tudi tam potekalo fizično usmerjanje osebnih vozil z nadzorom policije.