Na inšpekciji za delo so potrdili, da so pred dvema tednoma obiskali Livarno Titan v Kamniku, ker pa postopek nadzora še ni zaključen, o ugotovitvah in morebitnih ukrepih ne morejo povedati še nič. Za obisk podjetja so se odločili zaradi vprašanj, ki jih je postavljala novinarka Televizije Slovenija Vanja Kovač. Njen prispevek o Livarni Titan je bil objavljen v Tedniku enajstega junija, inšpektorji pa so se v tovarni oglasili naslednji dan.

Kmalu tudi policija?

V prispevku je novinarka poročala o navedbah, da v Livarni prek raznih posredniških podjetij delajo tujci brez delovnih dovoljenj in pogodb o zaposlitvi oziroma da ti delavci sploh ne vedo, pri katerem podjetju so zaposleni. Sindikalist Jože Rijavec, ki je bil iz Livarne odpuščen pred štirimi leti, je dejal, da so že takrat tujci delali po šestnajst ur na dan in šest dni na teden. Anonimna nekdanja delavka pa je povedala, da tujci opravljajo težka dela s strupenimi snovmi, vendar brez zaščitne opreme in brez usposabljanja. Novinarka je zaradi informacij, ki jih je pridobila, tudi podala prijavo na policijo.

Delovni inšpektorji bodo med drugim ugotavljali, ali je v Livarni potekalo nezakonito posredovanje delavcev. Pri tem je ključno, ali so Livarni druga podjetja zagotavljala delovno silo, ne da bi bilo to ustrezno formalizirano v pogodbi o sodelovanju in ne da bi bila ta podjetja registrirana za to dejavnost.

Furs nad delo na črno

Ker so bile v vprašanjih novinarke vsebovane tudi informacije o sumu dela na črno, je delovni inšpektorat o tem obvestil finančno upravo (Furs), ki je pristojna za nadzor nad tem področjem. Na Fursu ne dajejo informacij o konkretnih podjetjih, po naših neuradnih informacijah pa so finančni inšpektorji Livarno Titan obiskali prejšnji ponedeljek. Anonimni viri trdijo, da je šlo za racijo, v kateri so zaprli vse izhode iz tovarne, da jim ne bi kateri od tujih delavcev pobegnil. Direktor in lastnik podjetja Drago Brence na naša vprašanja ni odgovoril.

Kdo Livarni Titan zagotavlja tuje delavce, ni znano. Neuradni viri so omenjali Marinča Atanasova iz Železnikov, čigar podjetje je bilo do nedavno registrirano za posredovanje delavcev, vendar Atanasov trdi, da je sodelovanje z Livarno Titan prekinil pred nekaj leti, ker mu niso plačevali. Predstavnikov drugih podjetij, ki so jih navajali neuradni viri, nam prejšnji teden ni uspelo priklicati.

Velika rast dobička

V zadnjem letu delovna inšpekcija ni prejela nobene prijave o Livarni Titan, pred tem pa so jo obiskali večkrat na leto. Izrekli so ji za več deset tisoč evrov glob, na primer zaradi neprimernih sanitarij, zaradi nepravilnosti pri izplačilu regresa ter prekomernih delovnih obremenitev. Med drugim so ugotovili, da je eden od delavcev v enem letu opravil 597 nadur, čeprav jih je po zakonu dovoljeno le 230 na leto.

Livarno je leta 2014 od Cimosa za 300.000 evrov kupil Drago Brence, ki je bil že pred tem njen direktor. Kmalu po prevzemu naj bi število zaposlenih znižal s 170 na 120, takrat je odpustil tudi Rijavca. Nekateri od nekdanjih delavcev pravijo, da jim je Brence po odpovedi pogodbe ponudil nadaljevanje dela pod pogojem, da se zaposlijo pri podjetju, ki Livarni posreduje delavce.

Lani je imela družba, ki proizvaja ulitke iz bele temper litine, 9,8 milijonov evra prihodkov, kar je za 1,4 milijona evrov več kot leta 2014, ko je Brence prevzel podjetje. V tem obdobju se je dobiček povečal s 77.000 evrov na 687.000 evrov, pri čemer so se stroški dela nekoliko znižali, stroški storitev pa povečali.