KD Group je pogodbo o prodaji pod določenimi pogoji z družbo Generali CEE Holding, ki je del italijanske Generali Group, sklenil 23. maja. Prodaji Adriatic Slovenice in KD Skladov, ki so v njeni lasti, so zeleno luč prižgali delničarji prodajalca, in sicer družba KD (78,73 odstotka), Oklev (4,82 odstotka) ter Caranthania Investments, Avra in Marles.

Delničarji KD Group so vodstvu za lani podelili razrešnico ter upravnemu odboru družbe podelili pooblastilo, da lahko v naslednjih 36 mesecih kupuje lastne delnice, ki jih lahko po svoji presoji umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

VZMD je temu nasprotoval, saj je ocenil, da bodo s tem lahko nastopili pogoji za iztisnitev 10.170 malih delničarjev. Predlagali so, da bi črtali možnost umika lastnih delnic brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, a skupščina o tem ni glasovala, saj je bil pred tem sprejet prvotno predlagani sklep, so sporočili iz VZMD.

Generali bo postal druga največja zavarovalna družba v Sloveniji

Podoben predlog so danes na ločeni skupščini potrdili tudi delničarji družbe KD. Ti so sklenili še, da se bilančni dobiček za lani, ki znaša 1,12 milijona evrov, prenese v prihodnja leta, ter vodstvu za lansko delo podelili razrešnico.

V VZMD so glede Adriatic Slovenice, tretje največje zavarovalnice v državi, ocenili, da "kupnina predstavlja najboljšo prodajno ponudbo doslej, za kar 2,5-kratnik knjigovodske vrednosti". Za zaključek prodaje morajo pridobiti soglasja regulatorjev ter izvesti prenos nekaterih nepremičnin, obveznic in delnic ter poplačilo dolga do Adriatic Slovenice iz naslova posojilnih pogodb.

Generali bo s prevzemom Adriatic Slovenice postal druga največja zavarovalna družba v državi. Generali CEE je holdinška družba, ki je lastnica Generali zavarovalnice iz Ljubljane, pete največje zavarovalnice v državi.