Predvideno prošnjo Rimu je deželnemu svetu v Trstu predstavil Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za varnost, navaja Primorski dnevnik.

Na svetniško vprašanje Maura Capozzelle iz Gibanja petih zvezd, kako bo vlada ukrepala na področju migracij, je Roberti pojasnil, da bodo italijansko vlado zaprosili, naj na obmejno območje pošlje več policistov. Nadzor bi bil zato učinkovitejši, Italija pa bi lahko izkoristila dvostranski dogovor s sosedama, po katerem bi lahko v 24 urah vrnila migrante, ki so nezakonito prečkali mejo.

Vlada FJK, ki jo vodi predstavnik Lige Massimiliano Fedriga, bo v uradnem dopisu vladi v Rimu še predlagala, naj odpravi možnost začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov, kar naj bi bilo možno samo v Italiji, še piše Primorski dnevnik.