Vrhničani bodo v kratkem dobili izboljšano prometno infrastrukturo. Pred dnevi je namreč občina podpisala pogodbo z izvajalcem za ureditev kolesarske in šolske poti v središču mesta.

Na javno naročilo, ki so ga objavili februarja, se je javilo sedem ponudnikov. Izbrali so koprsko podjetje CPK, katerega ponudba je znašala 977.000 evrov, kar pomeni, da bo projekt cenejši, kot so sprva predvidevali. Vrednost projekta je bila namreč najprej ocenjena na 1,255 milijona evrov. Investicijo bodo financirali iz evropskih sredstev, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in iz občinskega proračuna.

»Že v lanskem letu je bil podpisan sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste Vrhnika–Logatec, po katerem bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot sofinancer zagotovila dobrih 46 odstotkov vseh stroškov. Slabih 54 odstotkov pa bo skupaj z odobrenimi sredstvi Evropske unije zagotovila občina Vrhnika,« je zapisal Vrhniški podžupan Janko Skodlar.

Ministrstvo za infrastrukturo je Vrhniki dodelilo evropska sredstva v višini 207.000 evrov, ki so poleg ureditve kolesarske in šolske poti namenjena tudi pešpoti, in sicer od Kulturnega centra Vrhnika do prvega odcepa za Raskovec. Direkcija za infrastrukturo bo tako prispevala dobrih 450.000 evrov, nekaj manj kot 320.000 pa vrhniška občina.

Želijo izboljšati varnost najšibkejših v prometu

Občani bodo novo pridobitev lahko uporabljali že jeseni, kajti po pogodbi mora izvajalec dela končati do 30. septembra letos. Do takrat bodo predvidoma uredili štiri križišča, vključno z novim uvozom do Kulturnega centra Vrhnika. Prav tako bodo poskrbeli, da bo možen dostop do pokopališča in Močilnika, uredili bodo zavijalne pasove, oporne zidove, semaforizirali bodo prehoda za pešce.

»Cilj te ureditve je povezati dva dela Vrhnike med seboj tako, da se bo izboljšala varnost za najšibkejše udeležence v prometu, za kolesarje, pešce, invalide in šoloobvezne otroke. Šolska pot iz Raskovca do osnovne šole Ivana Cankarja na Lošci bo po izvedeni ureditvi lahko potekala po desni strani Tržaške ceste, gledano v smeri središča Vrhnike. Prečkanje regionalne ceste ne bo več potrebno. Za otroke in odrasle, ki bodo želeli po opravkih čez Tržaško cesto pri Voljčevi 27, bo postavljen semafor z ukrepi za umirjanje prometa,« je še zapisal podžupan Janko Skodlar.