V Medvodah želijo obuditi življenje v središču mesta, zato so se odločili za gradnjo tržnice, parka in večnamenske ploščadi. Toda kot kaže, se bo začetek gradnje nekoliko zavlekel, kajti z javnim naročilom niso izbrali nobenega ponudnika. Ponudbo je poslala zgolj Lesnina MG oprema iz Ljubljane, vendar občina ni pripravljena plačati 1,5 milijona evrov, kolikor je cena, ki jo je postavilo podjetje. Župan Nejc Smole je podpisal odločitev o tem, da javnega naročila ne bodo sprejeli. V njem je zapisal, da je ponudba nedopustna, ker presega naročnikova zagotovljena sredstva. Ponudba Lesnine je bila precej višja od zneska, ki ga ima na voljo občina, kajti v občinskem proračunu so za ta projekt rezervirali zgolj 650.000 evrov. Proti odločitvi je mogoča je zahteva za revizijo postopka. Občina bo po pravnomočni odločitvi izvedla nov postopek javnega naročila. V Medvodah načrtujejo, da bo projekt končan do konca tega leta.

Z ureditvijo tržnice, parka in večnamenske ploščadi želijo obuditi življenje v središču kraja. Graditi nameravajo med Cesto komandanta Staneta in Medvoško cesto, zemljišče obsega več kot sedem tisoč kvadratnih metrov. Tako naj bi dobili prostor, na katerem bo mogoče organizirati različne prireditve. Pozimi naj bi drsalci dobili ledeno ploskev, poleti pa bodo na svoj račun prišli ljubitelji rolanja. Ko bo projekt končan, bo prostor, ki naj bi postal priljubljeno zbirališče občanov, dostopen tako z glavne ceste kot po tlakovani poti, ki jo bodo prav tako zgradili v okviru tega projekta. Uredili bodo tudi zelene površine z avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic. aro