Danes naj bi v Krškem začeli gradbena dela še zadnjega, južnega dela krške obvoznice, skupno dolgega okoli pet kilometrov. Ta poleg skoraj 300 metrov dolgega novega mostu pri Žadovinku, ki ga že gradijo, zajema še rekonstrukcijo lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini dobrega kilometra na levem bregu Save, gradnjo križišča na desnem bregu Save in 1,25 kilometra dolgo obvoznico mimo Žadovinka.

Ocenjena vrednost del je 14,4 milijona evrov, od tega je 8,7 milijona evrov evropskih sredstev, 20 odstotkov oziroma 3 milijone pa zagotavlja občina Krško za prestavitve in ureditve komunalnih vodov ter ureditev lokalne infrastrukture. Severni del obvoznice, vključno z mostom pri hidroelektrarni in 1,9 kilometra ceste do starega mostu, vreden 10 milijonov evrov, so Krčani dobili v zadnjih desetih letih. Rok za izgradnjo južnega dela obvoznice je november 2019, po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, predvidoma v začetku 2020, bo po njej stekel tudi promet.

Po zadnjih podatkih Direkcije RS za infrastrukturo iz leta 2016 skozi Krško po cesti, ki povezuje osrednji del savinjske regije s Posavjem, v povprečju pelje 8000 vozi na dan, od tega desetina tovornih. »Pomen mostu in obvoznice je za Krško izjemen,« pravi župan Miran Stanko. »Sam trdim, da je to projekt naslednjih petdesetih let, kajti s tem bomo bistveno razbremenili promet, ki gre zdaj skozi Krško. S preusmeritvijo prometa na obvoznico se bodo odprle tudi možnosti za prometno ureditev znotraj mesta, kajti ceste, ki so zdaj državne, bodo postale mestne ulice in jih bomo lahko urejali po svojih načrtih.«

Novi most končan spomladi

Gradnja južnega dela obvoznice oziroma mostu v Žadovinku se je začela konec leta 2016. Kot pojasnjuje Irena Zore Willenpart, vodja projekta krške obvoznice pri direkciji, bo pri južni obvoznici najprej na vrsti rekonstrukcija lokalne ceste Krško–Vrbina oziroma tako imenovane vrbinske ceste od starega savskega mostu do že zgrajenega krožišča in ceste na visokovodnem nasipu. Na vrbinski cesti bo tudi največ dela, saj je tam speljanih veliko komunalnih vodov, dodaja Zore-Willenpartova. Vzporedno bodo gradili večnamensko pot.

Novi most v Žadovinku, ki naj bi ga predali namenu spomladi prihodnje leto, se bo priključil na že obstoječe krožišče na visokovodnem nasipu, sledi gradnja krožišča na desnem bregu in žadovinske obvoznice, ki se nato priključi pri že zgrajenem krožišču na glavno cesto, ki vodi proti dolenjski avtocesti. Ker bo obvoznica pri Žadovinku »povozila« obstoječo kolesarsko stezo, bodo ob njej zgradili novo, še dodaja župan Stanko. ds