Sredi marca se je pravnomočno končal postopek prisilne poravnave Mariborske livarne Maribor, že druge od leta 2013 dalje. Skoraj sočasno se je iztekel tudi rok, do katerega so ponudniki lahko oddali zavezujoče ponudbe za nakup mariborske družbe. S ciljem, da bi možni prevzemniki lahko opravili kakovosten skrbni pregled enega od največjih zaposlovalcev v mariborski regiji, so na Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) rok za oddajo ponudb podaljšali do konca aprila, smo izvedeli neuradno.

DUTB ne namerava za vsako ceno prodati MLM

Prodajnega procesa na DUTB ne komentirajo, po zatrjevanju naših virov pa naj bi bili v ožjem izboru za prevzem MLM štirje kandidati. Eden od njih je finsko-luksemburški finančni sklad KJK Capital, ki je v zadnjih nekaj letih že prevzel nekaj družb v Sloveniji (Iskro ISD, Tomplast, Kovinoplastiko Lož, v pekarski družbi Don Don pa je pridobil 40-odstotni lastniški delež). Med možnimi kupci se omenja vzhodnoevropski finančni sklad ARX Equity Partners, v preteklosti lastnik Tomplasta in Donita Tesnita, skupaj z zdravstvenim velikanom Euromedic pa je leta 2015 prevzel Diagnostični center Bled. Nezavezujoča ponudba naj bi prispela še od nemške družbe Samvardhana Motherson, ki se ukvarja s proizvodnjo delov za avtomobilsko industrijo. Kdo je četrti ponudnik, ni znano. V preteklosti se je za prevzem MLM ogrevala Iskra v lasti družine Šešok, vendar si je nato po naših informacijah premislila. Kot smo še izvedeli, nezavezujoče ponudbe niso bile ravno visoke, DUTB pa MLM ne namerava prodati za vsako ceno.

V ponovljeni prisilni poravnavi MLM so upniki skupaj prijavili dobrih 39 milijonov evrov terjatev, od katerih jih je upravitelj Marko Zaman prerekal v višini 12,15 milijona evrov. Od priznanih terjatev je 17,43 milijona evrov ločitvenih, torej zavarovanih. Daleč največja upnica, ki ima na premoženju MLM vknjižene hipoteke, je DUTB, za dober milijon evrov terjatev pa imata v lasti SID banka in Gorenjska banka. Približno 9,5 milijona evrov terjatev pa je Zaman priznal navadnim upnikom. Predlog prisilne poravnave so upniki podprli s 84,62-odstotno večino.

V letošnjem letu nad načrti

Ključni del prisilne poravnave sicer predstavlja znižanje obstoječega kapitala v višini 1,05 milijona evrov na nič za potrebe pokrivanja dela pretekle izgube, nato pa pretvorbo dela terjatev v lastniški kapital. Da bi prisilna poravnava uspela, je bil prag za pretvorbo terjatev v kapital določen v višini 6,8 milijona evrov. V tolikšnem znesku je terjatve na MLM pričakovano prenesla DUTB. Opisani računovodski manever pomeni, da bo DUTB lastništvo v MLM zvišala s 67 odstotkov na sto odstotkov, medtem ko bo Republika Slovenija, skoraj tretjinska lastnica mariborske družbe, razlastninjena.

Kako je MLM poslovala lani, še ni znano, prihodki od prodaje pa so bili načrtovani v višini 38,8 milijona evrov, kar je malenkost več od dosežene prodaje leta 2016. MLM ima sicer dolgoletno tradicijo pri izdelavi tlačnih ulitkov za avtomobilsko industrijo. Poleg tega proizvaja še razna orodja in kovane izdelke iz bakrovih zlitin. Kot je razvidno iz zadnjega rednega mesečnega poročila o poslovanju, MLM pod vodstvom novega predsednika uprave Boštjana Drevenška v letošnjem letu v vseh proizvodnih programih posluje nad zastavljenimi cilji.