Podjetje Kovis-livarna bo s posodobitvijo livarne razširila zmogljivosti obstoječe proizvodne enote, v kar bodo vložili nekaj manj kot 25 milijonov evrov in delo omogočili 85 osebam. Zaradi različnih potreb v različnih fazah proizvodnje, logistike, podpornih služb in vodstvenih funkcij, bo podjetje zaposlovalo zelo različne profile kadra, ki jih bo podjetje tudi dodatno izobrazilo oz. usposobilo. V skladu s pravili dodeljevanja regionalnih državnih pomoči jim je MGRT dodelili dva milijona evrov, investicijo pa bodo v Štorah predstavili danes ob 16. uri.

Družba Ocean orchids, ki je bila leta 2012 nominirana za gazelo dravsko-pomurske regije, bo z novim logističnim objektom razširil obstoječe kapacitete in se razširil na dejavnosti, ki jih doslej ni opravljala. Investicijo bodo izvedli v Dobrovniku, kjer načrtujejo nov logistični center s popolnoma digitaliziranim sistemom kontrolirane klime z računalniških nadziranjem varnosti, temperature zraka, zalivanja rastlin in svetlobe v prostor.

Investicija bo vredna nekaj več kot 9 milijonov evrov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa jo bo podprlo z dvema milijonoma evrov državne pomoči. Do leta 2020 bodo ustvarili 40 novih zaposlitev za polni delovni čas. Zaposlovali bodo vodstveni, administrativni in proizvodni oziroma logistični kader, v katerega bodo vložili sredstva za izobraževanje v višini 47.000 evrov.

Podjetje napoveduje, da se bodo zaradi investicije povečale tudi dobave s strani lokalnih dobaviteljev, povečal pa se bo tudi obseg storitev v Sloveniji, in sicer na področju dobave goriva, telekomunikacij, energentov in storitev.

Skladiščno razvojni center

Izvozno naravnano podjetje Medicop. bo investiralo nekaj manj kot 6,6 milijonov evrov v skladiščno razvojni center, brez katerega sicer ne bi moglo obdržati in krepiti pozicije na globalnem trgu. S projektom bodo do leta 2022 zaposlili 23 ljudi in zvišali dodano vrednost na zaposlenega iz že sedaj nadpovprečnih 49.000 evrov na 51.500 evrov na zaposlenega. Ministrstvo bo investicijo podprlo z 900.000 evri državne pomoči.

Podjetje Termit d.o.o. pa bo 3,4 milijone evrov investiralo v novo jedrarno za izdelavo jeder, ki se bo nahajala v industrijski coni občine Zagorje in tako do leta 2021 zaposlilo 33 delavcev, predvidoma iz občine Zagorje in okolice. S preselitvijo obstoječe proizvodnje jeder po Croning postopku iz Drtije, Moravče, na delo v novo jedrarno v Zagorju ob Savi bodo prerazporedili dodatnih 18 že obstoječih zaposlenih iz Zagorja in okolice, ki sedaj dnevno migrirajo na delo v Drtijo. Zagotavljajo, da se z vidika morebitnega vpliva projekta na okolje, stanje okolja ne bo spremenilo, prav tako pa se ne bodo poslabšali bivalni pogoji za okoliške prebivalce. Ministrstvo je za to investicijo namenilo 600.000 evrov državnega denarja. nr