Na javnem pozivu izbrani umetnik bo nasledil delo mladega finskega umetnika Palla Ollapa, ki je fasado poslikal leta 2014. »Stenske poslikave, grafiti in druge umetniške intervencije v javnem prostoru veljajo za pomemben del podobe sodobnega mesta. Stvaritve ulične umetnosti soustvarjajo likovno bogato scenografijo mesta, ki pripoveduje o njegovih prebivalcih in odpira različne poglede na raznovrstnost urbanega življenja.

Zlasti v času prenasičenosti z vsiljivimi oglasnimi panoji in prikazovalniki omogoča ulična umetnost neodvisno ustvarjalnost in vidnost inovativne estetike, s čimer se postavlja v središče doživljanja mesta,« so zapisali v Kinu Šiška. Ustvarjalci si lahko za poslikavo izberejo poljubno temo. Avtor izbranega predloga bo za poslikavo prejel 1000 evrov honorarja, naročnik pa bo plačal tudi stroške materiala in tehnične izvedbe. Zmagovalni predlog bo izbrala štiričlanska komisija. Rok oddaje je 17. avgust.