Prejšnji mesec je na podlagi prijave gradbeni inšpektor obiskal novomeški Narodni dom ali Sokolc, kot mu pravijo domačini. Kot je znano, je 130 let stara stavba, v kateri delujejo novomeški svobodni umetniki, v zelo klavrnem stanju, opeka pada s strehe, zidovi se krušijo, notranjost za silo vzdržujejo umetniki sami. Da je bil uveden inšpekcijski postopek, so nam potrdili na inšpektoratu za okolje in prostor, a dodali, da postopek še ni končan, zato o ugotovitvah ali kakršnih koli podrobnostih za zdaj ne morejo govoriti.

»Na prijavo smo odgovorili z izjavo o dejstvih in okoliščinah, v kateri smo pojasnili, da se nujnosti obnove zavedamo, vendar je ne moremo izvesti, dokler nimamo dostopa do objekta in zagotovljene varnosti za izvedbo nujnih vzdrževalnih del,« so pojasnili v kabinetu novomeškega župana Gregorja Macedonija, ki nikakor ne najde skupnega jezika z umetniki v prvem narodnem domu na Slovenskem.

Poročali smo že, da je občina vložila tožbo za izpraznitev prostorov. Po sodbi okrajnega sodišča, ki je postala pravnomočna konec leta 2017, bi morali uporabniki zapustiti stavbo in jo izročiti v posest lastnici, to je občini. »Izvršitev sodbe je v pristojnosti sodišča. Ko bo objekt izpraznjen, bomo začeli prenovo,« so dodali na občini. V letošnjem občinskem proračunu je za prvo fazo sanacije objekta, to je menjavo strehe, obnovo notranjosti, inštalacij in dela fasade, predvidenih 125.000 evrov.

»Ne gremo nikamor. Vztrajali bomo do konca.«

Toda umetniki vztrajajo. »Kam naj gremo? Tukaj ustvarjamo, tu imamo ogromno materiala, svojih umetnin. Če nam občina v času obnove omogoči kak drug prostor in zagotovi, da se bomo potem lahko vrnili, gremo. Ali pa naj župan pisno zagotovi, da bodo umetniki tudi po obnovi lahko tukaj brezplačno ustvarjali. Nikakor pa se ne strinjamo s tem, da bo občina služila na račun Narodnega doma in umetnosti ter se šla neki elitizem. Na to nikakor ne pristajamo. V Sokolcu bomo vztrajali do nadaljnjega,« je povedal Sebastjan Šeremet, vodja avtonomne kulturne cone (AKC) Sokolc.

Kot smo poročali, je občina konec leta že ostala brez zagotovljenih 57.000 evrov denarja kulturnega ministrstva za obnovo strehe Narodnega doma. A čeprav je bil izvajalec že izbran, se obnova ni začela. Na občini trdijo, da strehe ne morejo obnavljati, če stavba ni povsem prazna. Ob tem pa je zanimivo stališče prvostopenjskega in višjestopenjskega sodišča, ki sta zavrnili zahtevo občine za začasno odredbo za izpraznitev prostorov. Med drugim sta podvomili o tem, da obnova strehe terja izselitev uporabnikov, ki delujejo v kleti ali pritličju. To bi namreč pomenilo, da je treba ob podobnih posegih izprazniti tudi stanovanjske bloke.