Občina je ministrstvo za kulturo že pred časom obvestila, da je izvajanje del pri obnovi strehe na narodnem domu oziroma Sokolcu, kot mu pravijo domačini, zadržano »zaradi nelegalnih uporabnikov objekta«. Ob tem je zaprosila za podaljšanje roka za črpanje že zagotovljenih 56.000 evrov, vendar ga je bilo mogoče podaljšati za največ deset dni, to je do 25. novembra. »Občina bo tudi brez državnih sredstev nadaljevala projekt prenove Narodnega doma, vsaj v delu, ki je ključen za preprečitev nadaljnjega propadanja stavbe,« je dejala Meta Retar iz kabineta župana Gregorja Macedonija.

V kratkem občina pričakuje nov razpis ministrstva za kulturo. »Skušali bomo kandidirati za celostno obnovo objekta, kaj točno bo ta zajemala, pa še ne moremo reči, ker še nimamo natančnega popisa del. Zagotovo pa gremo vsaj v obnovo strehe in fasade,« dodaja Retarjeva.

O izselitvi bo odločalo sodišče

Ker se s člani Avtonomne kulturne cone (AKC) Sokolc, ki delujejo v narodnem domu, občina ni uspela dogovoriti, da stavbo zapustijo, nadaljuje postopke v okviru pravnih sredstev. Tako je na sodišču vložila tožbo, s katero želi doseči izpraznitev in izročitev nepremičnine. »Upamo, da bo sodišče o zadevi odločalo čim prej, hkrati pa se zavedamo, da lahko postopek traja tudi več let.« Občina je zaprosila tudi za začasno odredbo za izselitev, a je bila ta zavrnjena. Občina se je pritožila, na odgovor še čaka.

Člani AKC Sokolc svoje ustvarjanje v narodnem domu utemeljujejo s sklepom nekdanjega župana Alojzija Muhiča, ki jim je leta 2011 dovolil brezplačno uporabo prostorov. Sedanji župan je oktobra letos ta sklep razveljavil, a »samovoljne prekinitve pogodbe« uporabniki Sokolca ne sprejemajo, saj po njihovem mnenju Macedoni za to nima pravne podlage.

Predstavniki občine so sredi oktobra skušali opraviti primopredajo objekta, a neuspešno. Ključ je sicer odklenil vrata, ni pa jih bilo mogoče odpreti, saj so jih uporabniki od znotraj zabarikadirali. Po besedah Nejca Smodiša so to storili zato, da bi zavarovali svoje imetje, saj je občina nekaj dni pred tem zamenjala ključavnico, ključa pa uporabnikom ni izročila.

Občina vztraja pri tem, da se obnovitvena dela na objektu ne morejo izvajati, dokler ta ne bo izpraznjen. Uporabniki nasprotno trdijo, da so se pozanimali pri gradbeni stroki in da se dela na strehi lahko nemoteno izvajajo kljub njihovi prisotnosti v objektu. Seveda bi strogo upoštevali varnostni režim med gradnjo. Kot je že večkrat poudaril vodja AKC Sokolc Sebastjan Šeremet, je tudi v njihovem interesu, da objekt dobi podobo, ki si jo kot prvi narodni dom na Slovenskem tudi zasluži. Se pa hkrati bojijo, da če bi enkrat odšli iz objekta, bi za vedno izgubili svoj ustvarjalni prostor. ds