Iz Pahorjevega urada so sporočili, da so se pogovora pri predsedniku republike udeležili Vili Kovačič, Jožef Jarh, Andrej Magajna, Janko Veber in Gašper Ferjan. V enournem pogovoru so Pahorja seznanili s svojimi stališči o pravkar izvedenih volitvah v DZ in mu tudi predstavili že vloženi pobudi za ustavno presojo zakona o volitvah v DZ in zakona o Radioteleviziji Slovenija, ter dopis mednarodni ocenjevalni komisiji z opozorilom o nepoštenih in neenakopravnih volitvah.

Pahor jih je seznanil s svojimi stališči, da se o ustavnih pobudah državljank in državljanov ne izreka, da je odločitve sodišč treba spoštovati in da je odločbe ustavnega sodišča, ki nalagajo zakonodajalcu spremembo zakonov, treba uveljaviti.

Pahor za spremembo volilnega sistema

Če ustavno ali drugo pristojno sodišče ne bo ugotovilo drugače, so bile tudi zadnje predčasne parlamentarne volitve po mnenju predsednika republike zakonite in legitimne. Zato bo po prejemu uradnega poročila DVK podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje DZ.

Predsednik republike ocenjuje, da bi bilo primerno vnovič razmisliti o spremembi volilnega sistema, v vsakem primeru na način, da bo imel volivec odločilen glas. Za to se je zavzel že decembra 2013 na srečanju s takratnimi predsedniki parlamentarnih strank.

Poleg tega bo Pahor proučil zamisel o obliki rednega dialoga s predstavniki neparlamentarnih strank, so še sporočili iz njegovega kabineta.

Odbor koordinatorko Ovse obvestil o »nepoštenih volitveh«

Nekateri predstavniki zunajparlamentarnih strank, ki so se združili v Odbor za demokracijo enakih možnosti, so na mednarodno ocenjevalno misijo, ki deluje v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), naslovili pismo, v katerem odgovorno koordinatorko Caroline Gonthier seznanjajo z nedavnimi »nepoštenimi, neenakopravnimi in nesvobodnimi državnozborskimi volitvami« v Sloveniji.

Po njihovem mnenju so bile volitve in volilna kampanja v neskladju s slovensko ustavo in več mednarodnimi dokumenti. Kot so opozorili, so parlamentarne stranke v preteklosti zakone prilagodile tako, da diskriminirajo neparlamentarne stranke. Zato so prepričani, da so neparlamentarne stranke in druge skupine sodelujočih na volitvah diskriminirane, posledično pa so neveljavni tudi volilni izidi.

Omenjene stranke so v času volilne kampanje na Pahorja iz podobnih razlogov naslovile poziv, naj prekliče odloka o razpisu predčasnih volitev, podale pa so tudi pobudo za razveljavitev volitev na ustavno sodišče.