Na srečanje z najvišjimi predstavniki kosovske Agencije za energijsko učinkovitost ter inženirji, ki vodijo projekt v okviru Svetovne banke, je družba JUB povabila tudi ključne slovenske strokovnjake s področja gradbeništva iz vrst vladnih služb, strokovnih institucij in Eko sklada. Na posvetu so jim predstavili slovensko gradbeno zakonodajo in sistemske rešitve za učinkovito rabo energije v stavbah, vključno z gradbenotehničnimi predpisi, sistemom certificiranja stavb in nadzora nad gradnjo. Družba JUB jim je ob tej priložnosti predstavila še svoje inovativne, visokotehnološke ter energijsko učinkovite rešitve, ki jih kot ugledni proizvajalec fasadnih sistemov JUBIZOL in nizkoenergijskih hiš JUBHome ponuja na slovenskem tržišču, ogledali pa so si tudi proizvodnjo izolativnega polistirena EPS, Tehnološki raziskovalni center in JUB Design studio.

Energijsko učinkovita trajnostna gradnja in sanacija

»Kosovska delegacija je Slovenijo obiskala na pobudo naše hčerinske družbe JUB Kosovo, ki pozorno sledi investicijskim razvojnim načrtom v regiji, tesno povezanim z energijsko učinkovito trajnostno gradnjo in sanacijo obstoječih objektov,« pojasnjuje Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB. »V prihodnjih letih se bo kosovsko ministrstvo za gospodarstvo lotilo gradnje ali prenove 140 javnih objektov, v projekt pa bodo s podporo Svetovne banke vložili okoli 100 milijonov evrov. Izkušnje, ki smo jih podjetja v Sloveniji pridobila v zadnjih dveh desetletjih in so povezana s trajnostno gradnjo, inovativnimi materiali, predpisi, merili in standardizacijo, bodo izjemno koristila tudi kosovskim investitorjem, zato jih želi kosovska agencija za energijsko učinkovitost optimalno implementirati v dejavnosti gradbeništva, s tem pa tudi dosegati želene cilje ob uresničevanju energetskih zahtev evropskega trga.«

Sistemske rešitve in kriteriji zakonodaje

V prostorih JUB Akademije se je energetskega posveta udeležilo več slovenskih strokovnjakov, ki so gostom s Kosova predstavili sistemske rešitve in kriterije, ki jih za energijsko učinkovitost stavb predvideva naša zakonodaja, direktor Eko sklada Hinko Šolinc je podrobno predstavil načine in merila financiranja subvencionirane prenove individualnih bivalnih objektov. »Na tem posvetu smo jim s strokovnimi predstavitvami in številnimi koristnimi nasveti skušali čim bolj približati naše izkušnje, da bi projekt, ki se ga lotevajo, čim bolj uspešno tudi realizirali,« je poudaril Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije.

Predstavnika slovenskega Gradbenega inštituta ZRMK, Marjana Šijanec Zavrl, vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, in vodja dejavnosti Miha Tomšič, sta udeležencem iz Kosova predstavila slovenske tehnične predpise s področja graditve objektov in učinkovite rabe energije v stavbah. »Na GI ZRMK se strokovnjaki poglobljeno ukvarjamo z učinkovito rabo energije in s prenosom EU direktiv za energetsko sanacijo stavb v slovenski prostor ter s trajnostno gradnjo, zato smo jim predstavili tudi predloge in možnosti, kako ustrezno oblikovati merila za trajnostno gradnjo ter kako jih povezati z izzivom energetske sanacije stavb in gradnjo energijsko visokoučinkovitih objektov,« je pojasnila Marjana Šijanec Zavrl.

Pravilna implementacija v praksi

Miha Tomšič, ki se je v svojem predavanju dotaknil kriterijev za trajnostno gradnjo z vidika okolja, je poudaril, da bo sistem strateške trajnostne gradnje in energijske učinkovitosti uspešen le, če ga bodo v praksi tudi pravilno implementirali in za številne vgrajene komponente uvedli ustrezen sistem nadzora kakovosti. »Na primeru stavbnega pohištva sem jim skušal pojasniti, kako pomembna je pravilna in strokovna vgradnja posameznih elementov v objekte in kako pomembno je, da gradnjo izvajajo v gradbeništvu ustrezno usposobljeni kadri. Usposabljanja izvajalcev pri proizvajalcih trajnostnih gradbenih materialov in sistemskih rešitev, kot je JUB, so zato izjemno pomembna in bi jih morali še intenzivirati. Sodelovanje z JUB Akademijo je za naš inštitut zato že stalnica in ga bomo krepili tudi v prihodnje.«

Saša Galonja, vodja Sektorja za graditev, ki deluje v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je kolegom s Kosova predstavil razvoj in obstoječe stanje slovenskega sistema za učinkovito rabo energije z vidika gradbenotehničnih predpisov in certificiranja stavb: »Najbolj jih je zanimalo, kakšna merila uporabljamo za trajnostno in energijsko učinkovito gradnjo ter kako učinkovit je pri nas nadzor nad gradnjo. Priporočili smo jim, naj svoje delovanje prvenstveno usmerijo v pomoč investitorjem in projektantom, ki bodo zaradi prihrankov pri energiji še bolj motivirani za gradnjo kakovostnejših objektov.« (ktm)