Napovedane in že leta načrtovane športne dvorane v bližini osnovne šole v Športnem parku v Mengšu tudi letos še ne bodo začeli graditi. Pred šestimi leti jim je to – ob že pridobljenem gradbenem dovoljenju – preprečil medobčinski kohezijski projekt vodne oskrbe, za katerega so morali založiti denar za gradnjo dvorane. Ko so jim ga končno vrnili in so gradnjo dvorane umestili med prednostne naložbe občine, se je v ponovni postopek pridobivanja novega gradbenega dovoljenja vpletla Civilna iniciativa Mengeš, ki nasprotuje gradnji dvorane v osrčju mestnega parka.

Ob očitkih o nestrokovnosti in netransparentnosti priprav na gradnjo športne dvorane civilna pobuda nasprotuje predvsem gradnji »v odprt prostor mestnega parka Mengeš in na mestu sedanjih zunanjih igrišč, ki so namenjena rekreaciji in druženju«, vztraja prvopodpisani član pobude Tomaž Štebe. Športno dvorano za potrebe osnovne šole Mengeš in deloma tudi kraja bi morali po njegovem mnenju graditi na lokaciji sedanje telovadnice. Veliko večnamensko prireditveno-športno dvorano pa na prostorsko in prometno primernejši lokaciji na robu občine, skupaj s poslovnimi, parkirnimi in drugimi funkcionalnostmi.

Prenova osnovne šole

Na občini načrtujejo drugače. Z novo športno dvorano, ki so jo lani uvrstili med prednostne naloge, so želeli smiselno zaokrožiti tudi prenovo pretesne osnovne šole, ene največjih v Sloveniji, ki so ji lani najprej prizidali prepotreben vzhodni prizidek z novimi učilnicami. V obstoječi športni dvorani bi radi po gradnji nove športne dvorane uredili šolsko jedilnico, knjižnico in kabinete, je načrte predstavil mengeški župan Franc Jerič.

Kot je še povedal, so za novo gradbeno dovoljenje za športno dvorano zaprosili zaradi vzhodnega prizidka, ki je nekoliko posegel v sprva predvideni prostor pred leti načrtovane dvorane, zaradi česar so nekoliko spremenili načrte sedanje dvorane. Deloma je bilo to potrebno tudi zaradi zahtev Eko sklada, za katerega nepovratna sredstva so kandidirali. Zaradi vključitve civilne pobude se bo zdaj postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za športno dvorano Mengeš časovno premaknil, obžalujejo na občini, kjer so z nedavno sprejetim rebalansom proračuna prerazporedili tudi načrtovano porabo sredstev za gradnjo dvorane. Postavko za dvorano so s predvidenih dveh milijonov znižali na 350.000 evrov.

»To je znesek, ki ga bomo letos porabili za arheološko izkopavanje, premik komunalnih vodov in za pripravo lokacije za gradnjo,« je dejal Jerič in dodal, da so v naslednji dve leti prerazporedili tudi načrtovani najem 1,7 milijona evrov kredita. Na občini so še poudarili, da prerazporeditev denarja ne bo ogrozila nadaljevanja postopkov in gradnje športne dvorane, saj že privarčevanih sredstev v višini 1,57 milijona evrov ne bodo prerazporejali za druge namene. »Za gradnjo dvorane imamo zagotovljenih tudi 900.000 evrov z Eko sklada, vendar bomo potrebovali za njihovo črpanje pravnomočno gradbeno dovoljenje,« je še opozoril župan Jerič.

Zaradi višjih prihodkov so z rebalansom proračuna v letošnji proračun umestili tudi nekaj nepredvidenih dodatnih projektov, kot so načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane in rekonstrukcija Trubarjeve ulice, so še poudarili na občini Mengeš.