Mengeške osnovnošolce je na prvi šolski dan pričakal urejen nov prizidek, ki so ga slovesno odprli teden prej. Župan Franc Jerič ni skrival navdušenja, da je bila gradnja vzhodnega prizidka kljub arheološkim izkopavanjem izvedena kakovostno, brez zapletov in zamud. Ravnatelja Osnovne šole Mengeš Milana Burkeljco pa veseli, da so prostori sodobno opremljeni in bo v njih potekal pouk po najsodobnejših standardih.

Z 826 kvadratnih metrov velikim vzhodnim prizidkom, ki je šolo uvrstil med pet največjih šol v Sloveniji, so pridobili šest novih učilnic, kabinete, skladišče, prezračevalni sistem in učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo. Vrednost naložbe je skupaj z arheološkimi izkopavanji in opremo znašala skoraj 900.000 evrov.

Že več let je prostorsko stisko šole stopnjevalo zlasti priseljevanje mladih družin v občino, je izpostavil Jerič in dodal, da pa stiske s prizidkom še niso dokončno ukrotili. To jim bo uspelo šele z gradnjo nove Športne dvorane Mengeš, ko bodo obstoječo športno dvorano preuredili v jedilnico, knjižnico in kabinete. Projekcije prebivalstva kažejo, da se lahko število vpisanih učencev s 736 v preteklem šolskem letu v občini Mengeš v prihodnjih letih poviša na 850 učencev.

Športna dvorana prihodnje leto

»Že dolgo načrtovano športno dvorano, ki jo nujno potrebuje tako osnovna šola kot občani, bomo začeli graditi naslednje leto,« napoveduje župan. Med počitnicami so oddali vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš. Do jeseni naj bi pripravili še projekte za vlogo za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo še letos. V pripravo idejne zasnove dvorane oziroma gradbeni odbor so vključili zelo širok krog zainteresiranih. Zasnovo so na junijski seji tudi že predstavili občinskim svetnikom.

Župan Jerič spomni, da so se na gradnjo športne dvorane začeli pripravljati že pred osmini leti, ko so skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš. Izbrali so rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti, ki je predvidel gradnjo dvorane s podzemno povezavo na obstoječih zunanjih igriščih ob šoli.

Za ta projekt so pred petimi leti pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Ker pa je občina takrat v partnerstvu s sosednjimi občinami uspela tudi s prijavo kohezijskega projekta vodne oskrbe, je morala zanj založiti denar za gradnjo športne dvorane. Ta denar so jim vrnili šele lani, ko so pri občini gradnjo prednostno vključili v letošnji in proračun za naslednje leto. Zaradi vzhodnega prizidka, ki je nekoliko posegel v predvideni prostor pred leti načrtovane dvorane, so načrte nekoliko spremenili. To je bilo deloma treba tudi zaradi zahtev Eko sklada, za čigar nepovratna sredstva kandidirajo. Dvorana bo v popoldanskih urah na voljo športnim društvom, v večernih urah pa tudi rekreaciji občank in občanov, so še povedali pri občini Mengeš.