Zdaj ko se gradnja prepotrebnega prizidka s šestimi novimi učilnicami in kabineti ob eni večjih osnovnih šol v Sloveniji bliža koncu in je tudi v proračunu dovolj denarja, se v Mengšu intenzivno posvečajo naslednji fazi dokončne ureditve šole. To je nadaljevanje gradnje športne dvorane, ki jo načrtujejo že skoraj desetletje. Pred šestimi leti so že pridobili gradbeno dovoljenje, ki pa so ga morali nekoliko osvežiti oziroma zaradi vzhodnega šolskega prizidka tudi nekoliko preprojektirati. Idejni projekt tega so na gradbenem odboru potrdili pred dvema dnevoma. Novo vlogo za gradbeno dovoljenje naj bi vložili predvidoma do konca poletja.

Osvežen projekt športne dvorane je optimalnejši in bolj prilagojen novim zahtevam Eko sklada, pojasnijo na občini Mengeš, kjer računajo tudi na njihova nepovratna sredstva. Gradnji športne dvorane bo sledila še zaključna faza prostorske preureditve Osnovne šole Mengeš, in sicer ureditev kuhinje in jedilnice v prostorih sedanje telovadnice, razgrinjajo na občini načrte končne ureditve šole, ki jo obiskuje 736 učencev. Ker se njihovo število vztrajno povečuje in se v občino še vedno priseljuje veliko mladih družin, bi jo lahko sledeč projekcijam prebivalstva že v nekaj prihodnjih letih obiskovalo kar 850 učencev. Zato prizidek in športno dvorano nujno potrebujejo, povedo na občini.

Založili lastna sredstva

Javni natečaj za izbiro najprimernejše možnosti rešitve za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš so v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli že leta 2009 in na njem izbrali rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti, ki je športno dvorano umestilo na mesto obstoječih zunanjih igrišč. Med osnovno šolo in športno dvorano so predvideli zgraditev parkirišč za obiskovalce in zaposlene. Ohranili so obstoječe zelene parkovne površine ter prostor na južni strani dvorane rezervirali za športna igrišča in tekaško stezo.

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju so, pojasnjujejo na občini, pridobili kohezijski projekt vodooskrbe in zanj založili vsa razpoložljiva lastna sredstva. Tudi sredstva, ki so bila namenjena športni dvorani. Zaradi tega so morali projekt gradnje dvorane prekiniti in ga začeli znova obnavljati konec lanskega leta, ko so bila založena lastna sredstva v celoti povrnjena. Vmes pa so prednostno reševali prostorsko stisko šole z vzhodnim prizidkom, ki bo končan to poletje.

Za potrebe šole

Novi idejni projekt je že narejen, hkrati z vlogo za gradbeno dovoljenje bodo pripravili tudi vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev in javno naročilo za izbor izvajalca. »Pričakujemo, da se bo gradnja začela v začetku gradbene sezone 2018,« upajo na občini. Kot pravijo, bo športna dvorana v celoti namenjena potrebam osnovne šole, prilagojena pa bo tudi za organizacijo različnih šolskih športnih tekmovanj. »Hkrati bo pomenila tudi novo priložnost za razvoj organiziranega športa v naši občini in možnost rekreacije naših občanov,« se veselijo.

Športna dvorana naj bi skupaj z DDV stala skoraj 4,5 milijona evrov. Financirali naj bi jo tri leta; letos so za njeno gradnjo predvideli poldrugi milijon evrov, v naslednjem letu pa dva milijona evrov. »Preostanek sredstev za gradnjo športne dvorane bomo umestili v proračun za leto 2019, poraba predvidenih sredstev pa bo odvisna tudi od morebitnih pridobljenih nepovratnih sredstev,« je ob sprejemu proračunov za to in naslednje leto izpostavil župan Franc Jerič. Upa, da bodo iz Eko sklada pridobili približno milijon evrov, spremljali pa bodo tudi morebitne druge razpise.