»Postopek za izbiro projektanta se je nekoliko zavlekel, vendar smo že v zaključni fazi oziroma pred podpisom pogodbe. Pridobili smo sklep Agencije RS za okolje, da ne potrebujemo novega okoljevarstvenega soglasja. Pripravili smo terminski načrt izvedbe, pričakujemo, da bomo januarja 2018 pridobili gradbeno dovoljenje, v začetku gradbene sezone pa začeli dela,« je povedal Bojan Cerkovnik, vodja projekta gradnje obvoznice v občini Mengeš. Zagotovil je tudi, da so finančna sredstva za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš zagotovljena in da se bo rezervacija teh prenesla v prihodnje leto.