Učne vsebine so veliko preobsežne, pretežke in prezakomplicirano obravnavane, da bi jih otroci, sploh v višjih razredih, lahko samostojno in suvereno dojemali. Na primer biologija; ali res mislite, da morajo tako natančno v 8. razredu poznati človeško telo? In vse tujke? In formule pri kemiji? Čemu? Vse skupaj meji na absurd. Zavod za šolstvo in vsi tako imenovani strokovnjaki so očitno izgubili kompas o tem, kaj naj bi osnovno šolstvo bilo in kako bi šolstvo moralo graditi znanje otrok. V učne načrte zgolj trpajo in trpajo snov, ki ni primerna oziroma je prezahtevna za otroke v tej starosti. S takim pristopom ne bomo dobili genijev in znanstvenikov, temveč zafrustrirane mlade ljudi, ki bodo o sebi imeli slabo mnenje in bodo nenehno le v strahu in stiski, da enostavno ne zmorejo.

Na starše stalno letijo očitki, da se preveč vtikamo v šolo. Ja, res je. Vendar se ne bi, če bi otroci šolo lahko izdelovali sami, če bi v šolah njihovo samostojnost spodbujali, ne pa jo izpodbijali. Kopičenje predmetov in snovi je namreč obratno sorazmerno z znanjem. Če bi imeli manj snovi in to enostavneje razloženo, bi se tudi otroci raje učili, saj bi jim tako vzpodbujali radovednost. S takšnim pristopom otroško in mladostniško odprtost in radovednost ubijajo. Slovensko šolstvo je vedno slabše in psihično stanje otrok tudi. Raziskave kažejo, da so otroci pri nas pod vedno večjim stresom. Je to namen šole?

Ampak, saj je vse bob ob steno, starši moramo pač gledati, kako se »stroka« s svojimi psevdostrokovnimi nebulozami izživlja nad otroki, namesto da bi kaj spremenili in naredili korak na boljše.

Mogoče lahko zato zastavim javno vprašanje strokovnjakom in politikom z zavoda za šolstvo in ministrstvu za šolstvo: bi vi sami takšno devetletko izdelali? Po mojem skromnem mnenju imate še srečo, da ste si pravočasno pridobili doktorske nazive. Zato vas prosim: ne grenite otrokom življenja. Naj vam to ne gre od rok.

P. S.: Moji očitki so usmerjeni izključno in popolnoma na snovalce učnih načrtov, tiste, ki imajo v rokah škarje in platno, ne na učitelje. Tudi ti so namreč v veliki meri žrtve nesmiselnosti šolskega sistema in birokratizacije svojega poklica.

Veronika Rot

dipl. hispanistka in filozofinja