CEO za en mesec bo 27-letni Rok Štemberger, ki ga je Adecco Slovenija v okviru globalnega natečaja izbral med več kot 700 prijavljenimi. Magister biokemije, ki trenutno opravlja tudi magisterij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz poslovodenja in organizacije, bo en mesec delal z direktorjem Adecca Slovenija Mirom Smrekarjem in tako pridobil izkušnje na vodstvenem delovnem mestu.

Projekt CEO za en mesec« mladim talentom omogoča, da že pred prvo zaposlitvijo stopijo v čevlje direktorja. Tako pridobijo dejansko izkušnjo vodenja podjetja, ki je dragocena popotnica za zagon kariere. V Adeccu Slovenija so strokovnjaki za selekcijo med 700 prijavljenimi iz Slovenije izbrali enega, ki bo med junijem in julijem na sedežu podjetja opravljal mesečno prakso na položaju direktorja podjetja.

Z delom ob boku direktorja Adecca Slovenija Mira Smrekarja, ki ga bo spremljal na sestankih, različnih poslovnih dogodkih in pri delu v pisarni, bo tako dobil priložnost od blizu spoznati delovanje mednarodnega podjetja. 

Rok Štemberger: Potrebna bo vztrajnost

Letošnji CEO za en mesec Ljubljančan Rok Štemberger je takoj po izboru dejal: »Zmage nisem pričakoval, ker je bila v finalnem izboru res huda konkurenca. Ko je bilo izrečeno moje ime, mi je srce kar razbijalo in najprej nisem mogel verjeti, da slišim prav. V prihajajočem mesecu me čaka novo dinamično okolje, kjer bo potrebna predvsem vztrajnost, in se že zelo veselim izziva.«

Mladih, ki se želijo za mesec preizkusiti v vlogi direktorja, je vsako leto več. Leta 2015, ko je bil natečaj prvič izveden v Sloveniji, je celotna Skupina Adecco zabeležila več kot 30.000 prijav, letos pa je razpis na globalni ravni privabil več kot 200.000 mladih talentov iz 47 držav, kar je 74 odstotkov več kot leta 2017. V Sloveniji so prejeli več kot 700 prijav.

Mlade je treba podpreti pri prehodu na trg dela

Miro Smrekar, direktor podjetja Adecco Slovenija, ob tem pravi: »Veseli nas, da projekt CEO za en mesec vsako leto privabi več mladih talentov. Na trgu dela v Sloveniji se je letos odprlo veliko priložnosti za iskalce zaposlitve, veliko pa moramo dati tudi na to, da mlade uspešno usposobimo za prehod iz izobraževanja do prve zaposlitve. Sem spada razumevanje selekcijskih postopkov v podjetjih, pa tudi spoznavanje dela v praksi. Z veseljem pričakujem sodelovanje z letošnjim izbrancem. Odločitev je bila zelo težka, ker so bili prav vsi kandidati odlični. Upam, da bo Adecco zanj tista odskočna deska in čudovita izkušnja, o kateri bo v bodočnosti svojim prijateljem in sodelavcem pripovedoval s ponosom in veseljem, kako je začel svojo kariero.«

Proces selekcije obsega več korakov

Kandidati so sodelovali v čisto pravem selekcijskem procesu za visok položaj v podjetju. Adeccovi strokovnjaki za izbor in selekcijo kadrov so pregledali vse prijave, opravili več selekcij na podlagi pregleda življenjepisov, motivacijskih pisem in osebnih pogovorov. Sedem kandidatov, ki je prestalo vse selekcije, se je preizkusilo še v Adeccovem ocenjevalnem centru.

Naloge, med katere spadajo igre vlog, skupinsko razpravljanje, simulacije, razgovori in psihološko testiranje, so vedno prilagojene zahtevam konkretnega delovnega mesta, z njimi ugotavljajo prisotnost tistih kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešnost na posameznem delovnem mestu. 

Testi in naloge

Kandidati so se preizkusili v dveh praktičnih nalogah – skupinski in individualni –, in izkazali svoje sposobnosti sodelovanja, vodenja, iznajdljivosti, komunikacije in nastopanja. S psihološkimi testi so v Adeccu ocenili tudi splošne sposobnosti kandidatov, tip osebnosti, poklicne interese in stališča do vodenja, opravili pa so še dodatni osebni pogovor s petčlansko komisijo.

V Adeccu zaposlujejo po načelu »can do, will do, will fit«, kar bi lahko prevedli v to, da kandidat poseduje določeno znanje, ima motivacijo in se bo znal vključiti v tim. Bodoči sodelavec mora torej imeti primerno znanje, kompetence in izkušnje, zelo pomemben pa je tudi odnos do dela – motivacija in želja po doseganju ciljev ter osebno ujemanje z delovnim okoljem. nr