Zaradi večje fluktuacije, s katero se zadnja leta zaradi večjega povpraševanja soočajo v veliko podjetjih, so se za ukrepanje odločili tudi v Atlantic Grupi. Oblikovali so program Care, ki je namenjen vsem zaposlenim, in program Reward za ključne zaposlene. Z njima so tako dopolnili strategijo za dvig zavzetosti zaposlenih in za dolgoročno zadržanje sodelavcev.

Za telo, dušo in ravnovesje

Program Care je sestavljen iz treh stebrov: program za telo, program za dušo in program za ravnovesje. Program za telo je usmerjen v ozaveščanje zaposlenih o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti. V okviru tega programa so zaposleni v skupini Atlantic Grupa ustanovili že 30 različnih športnih klubov, ki delujejo samostojno, pripravljajo pa tudi skupni športni vikend.

Vsem zaposlenim zagotavljajo zdravniške preglede na vsaki dve leti (zakonodaja jih predvideva na pet ali več let), ženskam, ki so starejše od 40 let, tudi mamografijo, moškim v tej starostni skupini pa pregled prostate. V sklopu programa Care v celotni skupini Atlantic Grupa uporabljajo tudi poenoteno politiko solidarnostne pomoči, ki opredeljuje minimalne standarde za solidarnostno pomoč zaposlenim, ki se znajdejo v različnih stiskah.

Program za dušo temelji na spodbujanju kreativnosti in odgovornosti, ki sta ključni vrednoti v podjetju. Dobrodelne dejavnosti vsi zaposleni vsako leto opravljajo v okviru dneva vrednot, podjetje pa dobrodelnost zaposlenih podpira tudi z dodatnim dnevom plačanega dopusta za vsaka dva dneva humanitarnega dela. Vsako donacijo zaposlenih Atlantic Grupa nadgradi s 50-odstotnim dodatkom denarja do najvišjega zneska 200 evrov v enem letu. Ustvarjalnost zaposlenih podpirajo z razstavami likovnih, fotografskih in drugih umetniških del zaposlenih, pa tudi s sofinanciranjem izdaje knjig, zgoščenk in podobno.

V programu Ravnovesje so staršem prvošolcev omogočili dodaten dan plačanega dopusta za prvi šolski dan. Uvajajo tudi delo od doma in gibljiv urnik, s čimer se želijo čim bolje prilagoditi življenjskemu slogu vsakega zaposlenega. Tega sicer ne morejo zagotoviti proizvodnim delavcem, so pa njim in delavcem na terenu omogočili lažje menjavanje izmen ter odsotnost z dela v nujnih primerih tudi med delovnim časom.

Zaposlenim omogočajo sabbatical

Za ključne kadre so v Atlantic Grupi pripravili program Reward, ki vsebuje vrsto prilagojenih ugodnosti, na primer sabbatical (zaposleni se lahko odloči za do 6-mesečno delno plačano odsotnost z dela) ali program odloženega bonusa, ko zaposleni za nekaj let odloži izplačilo dela bonusa, v zameno za zvestobo pa prejme povečano izplačilo odloženega bonusa.

Letos so začeli zagotavljati tudi tako imenovane flex benefite, pri čemer se zaposleni sami odločajo, katere ugodnosti jim v določenem življenjskem obdobju najbolj koristijo. Lahko namreč izbirajo med dodatnimi dnevi dopusta, dodatnimi izobraževanji, dodatnim pokojninskim in življenjskim zavarovanjem. »S tem želimo zaposlenim sporočiti, da so za nas pomembni in da ne gre samo za denar, pač pa za izkušnjo in odnose v podjetju,« poudarja Nataša Bazjak Cristini iz Atlantic Grupe.

Pravočasno prepoznavanje znakov

Menedžerjem so namenjene posebne delavnice, ki so del programa monitoringa. Namenjene so ozaveščanju vodij o neželeni fluktuaciji, njihovemu opolnomočenju za prepoznavanje njenih znakov in za njeno preprečevanje. »Eden naših predlogov menedžerjem je, da se zelo iskreno pogovarjajo s svojimi ključnimi zaposlenimi o njihovem zadovoljstvu, o tem, kaj jih pri delu spodbuja in kaj jih moti. Smo prvi v živilski industriji, ki zaposlenim omogočamo sabbatical. Smo med redkimi, ki zagotavljamo individualne ugodnosti, nadgrajene zdravstvene preglede in odloženi bonus. Prav tako nas ni veliko, ki tako celovito skrbimo za ravnovesje med telesom in dušo. Tudi na tak način smo želeli biti drugačni, celostni in hkrati čim bolj raznoliki, takšni, kakršni so tudi naši zaposleni,« poudarja Bazjakova in dodaja: »Toda če kdo vseeno zapusti podjetje, to ne pomeni, da se ne poznamo več. S svojimi nekdanjimi zaposlenimi skušamo obdržati stike, tudi tako, da jih povabimo v Atlanticov Alumni.«