Da so tudi volitve na lokalni ravni vse bliže, nedvomno kaže burno dogajanje v občini Žalec. Čeprav Hana Šuster Erjavec, nekdanja podžupanja, že od lani zaseda stolček direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Žalec, njeno imenovanje na ta položaj, za katerega naj ne bi izpolnjevala bistvenega pogoja, to je pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, še vedno buri duhove. Skupina desetih žalskih svetnikov in svetnic je zato sklicala izredno sejo, na kateri so želeli iz ust župana Janka Kosa slišati pojasnila, povezana z imenovanjem direktorice zdravstvenega doma pa tudi nejasnostmi v zvezi z dogajanjem ob imenovanju direktorja podjetja Sipro Žalec in s tem nastalih proračunskih stroškov.

Svetniki dali zgolj soglasje

A izredna seja ni bila sklepčna, saj se je je udeležilo le devet, po poslovniku pa bi se je moralo najmanj 15 od skupaj 29 svetnikov. Prav tako ni bilo župana, ker seja ni bila sklicana v skladu s poslovnikom, pa se ni mogla začeti.

Župan se ne more otresti očitkov, da je začel pripravljati »teren« za imenovanje Šuster-Erjavčeve na čelo zdravstvenega doma že aprila lani, ko je najprej predlagal spremembo statuta zavoda, s čimer se je število predstavnikov občine povečalo s treh na štiri, občina Žalec pa je svoje imenovala iz koalicijskih strank SD, SMC in DeSUS, ne pa tudi opozicijskih. Svetniki pa so želeli tudi odgovor na vprašanje, zakaj je občina znani odvetniški družbi, ki je vodila skupščino podjetja Sipro, na kateri so zamenjali nekdanjega direktorja Odona Simoniča, plačala skoraj sedem tisočakov.

»Za razrešitev Simoniča ni bilo utemeljenih razlogov niti sklepa občinskega sveta, zato je prišlo do oškodovanja občinskega proračuna,« so prepričani nekateri svetniki. Župan Janko Kos se je na očitke odzval pisno dan po spodletelem izrednem sklicu seje občinskega sveta. Poudaril je, da je občinski svet na novembrski seji k imenovanju Šuster-Erjavčeve za direktorico zdravstvenega doma podal zgolj soglasje, medtem ko je bil za njeno imenovanje pristojen svet zavoda. A so nekateri takrat predlagali, da ne bi podali soglasja, dokler ne dobijo na vpogled vseh dokazil o izpolnjevanju pogojev, pa niso bili uslišani. Glede podjetja Sipro pa župan Kos pravi, da je občina Žalec le ena od solastnic stanovanjskega podjetja z nekaj manj kot 20-odstotnim lastniškim deležem, za razrešitev in imenovanje direktorja pa je pristojna skupščina. »Direktorja Sipra torej ni razrešil župan,« se brani Kos.