V desetletju med letoma 1995 in 2015 se je v Veliki Britaniji pojavnost možganskih tumorjev povečala z 2,5 na 5,0 na 100.000 ljudi, navajajo znanstveniki v pred nedavnim objavljeni študiji. Raziskovalci se prvenstveno v študij niso ukvarjali z vzroki za pojav možganskega tumorja, pač pa so analizirali trende pojavljanja. Kljub temu domnevajo, da ima pri povečanju števila obolelih veliko vlogo življenjski slog. Ob tem so spomnili na študijo, ki je bila objavljena lanskega oktobra in v kateri so švedski znanstveniki ugotovili, da je raba mobilnih telefonov najverjetneje povezana z možganskimi tumorji in spremembami v možganih.

»Študija ni o mobilnih telefonih, ampak zgolj o spremembah pojavnosti možganskih tumorjev,« je za CNN dejal Alasdair Philips, vodja britanske raziskovalne skupine. »Kljub temu je videti, da so mobilni telefoni najverjetnejši razlog za večje število možganskih tumorjev,« je dodal. Večina tumorjev je namreč v frontalnem ali temporalnem režnju, v bližini ušes in čela, zaradi česar je sum padel na mobilnike. Kljub tem domnevam pa je Philips mnenja, da ni potrebe po alarmu. »Možganski tumorji so precej redki, zato je, četudi bi dokazali, da na pojavnost vplivajo mobilni telefoni, še vedno zelo majhna verjetnost, da se ta pojavi,« je dejal za CNN. »Kadar nameravate opraviti zares dolg telefonski klic, morda premislite o možnosti prostoročnega telefoniranja,« je še predlagal.

Več raziskav z nasprotujočimi si ugotovitvami

Izsledki raziskave so sprožili več odzivov. Skupina znanstvenikov, ki pri raziskavi ni sodelovala, opozarja, da raba mobilnega telefona ni dokazano povezana z možganskim tumorjem. O morebitnih škodljivih vplivih telefoniranja je bilo doslej opravljenih že več raziskav, ki so dala nasprotujoče si odgovore. Kot piše CNN, obstajajo trije glavni razlogi, zaradi katerih se pri mnogih pojavljajo pomisleki o povezavi med mobilnimi telefoni in možganskimi tumorji. Prvi od njih je sevanje, ki ga med uporabo oddajajo mobilniki. Drugi razlog je močno povečano število ljudi, ki uporabljajo mobilni telefon in večanje števila opravljenih telefonskih klicev in njihovega trajanja.

Večje število možganskih tumorjev časovno sovpada z razmahom rabe mobilnih telefonov. Zaradi tega nekateri menijo, da je med obema moč najti povezavo. A kot opozarjajo mnogi znanstveniki, ni nič dokazano.

Za tiste, ki so zaskrbljeni, so pri CNN pripravili nekaj predlogov, kako zmanjšati morebitno tveganje. Tako tistim, ki jih skrbi, svetujejo pisanje sms sporočil namesto telefoniranja. Kadar se telefonskemu klicu ni mogoče izogniti, pa svetujejo uporabijo sistema za prostoročno telefoniranje. Vsem pa priporočajo razmislek o omejevanju rabe mobilnega telefona.